Outplacement

Metier har i løpet av de siste 13 årene bidratt til at over 3000 personer har kommet i arbeid gjennom våre programmer for karriereomstilling for arbeidsledige. Vi har videreutviklet konseptet ytterligere og lanserer nå tjenesten Metier Outplacement for virksomheter som er i ferd med å nedbemanne.

Metier Outplacement kombinerer prosjektutdanning og konkrete verktøy med en unik sammensetning av ferdighetstreninger, erfaringsdeling og mentoring. Dette gir deltakerne nytt fokus og økt attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Når programmet er over er deltakerne enten i jobb eller i aktive ansettelses-prosesser.

Les mer om Outplacement her.