Heidelberg Materials skal årlig fange 400.000 tonn CO2

helse

05. mars 2023

Sementindustrien står for 6-8% prosent av verdens totale menneskeskapte CO2-utslipp. Samtidig er betong et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid, og forbruket er forventet å øke med befolkningsvekst og urbanisering. Derfor er det svært viktig at store sementprodusenter som Heidelberg Materials tar grep om CO2-utslippene sine.

Heidelberg Materials er verdens nest største sementprodusent, og Norges eneste sementprodusent. Selskapet har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Du kan lese mer om Heidelberg Materials her.

Karbonfangst og lagring (CCS) vil spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. Heidelberg Materials har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, sett over et livsløpsperspektiv. For å oppnå denne visjonen er fangst av CO2 fra sementindustrien et viktig element.

Vil fjerne 1% av Norges utslipp

Parisavtalen gjelder for alle verdens land, og ressurssterke land som Norge må ta en aktiv rolle. Norge er avhengige av innovasjon som bidrar til å nå målene. Heidelberg Materials Brevik blir verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst, og viser at Heidelberg Materials og Norge tar klimamålene på alvor.

Heidelberg Materials sin satsing på karbonfangst er en del av deres visjon om nullutslipp av CO2 fra betongprodukter innen år 2030, og et grep som gir klimagassarbeidet i landet sjumilsstøvler. Dette ene anlegget vil spare Norge for 400.000 tonn CO2 årlig. Brevik vil fange ca. 50% av sine utslipp. Dette kommer i tillegg til andre forbedringer de har gjennomført de siste årene for å redusere sitt fotavtrykk.

Hvordan fungerer det egentlig?

Hva er karbonfangst og lagring, og hvordan gjøres det egentlig?

CO2 fanges fra røykgassen fra sementproduksjonen ved hjelp av proprietær teknologi. Røykgassen fra sementproduksjonen i Brevik behandles ved å tilsette kjemikalier som skiller ut CO2en, og slipper ut restrøyken. Så lagres CO2en midlertidig, før den sendes med skip til Vestlandet. Her overføres den til et mellomlager og deretter over i rør som sender CO2en ned i en brønn under havbunnen.

Forenklet sett er det som skjer i fangstprosjektet på Østlandet og transport- og lagerprosjektet på Vestlandet begge en del av det norske CCS demonstrasjonsprosjektet - eller Langskip, som regjeringen nå kaller det. Transport- og lagerprosjektet eies av Northern Lights, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. De to prosjektene er gjensidig avhengige. Fangstprosjektet må ha et sted å gjøre av det de fanger, og transport- og lagerprosjektet må ha noe å lagre. Sammen skal de to prosjektene sørge for at Norge realiserer en komplett kjede for CO2-fangst og -lagring.

Har prosjektledelsen

Et bredt prosjektlederteam fra Metier bistår prosjektet, og jobber tett sammen med virksomhetsledelsen i Heidelberg Materials. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen siden desember 2020 og fabrikken er nå forberedt for installasjonsfasen med mottak og installasjon av CCS utstyr.

- Dette prosjektet er det største miljøprosjektet i Norsk industri noensinne. Det er et veldig spennende og viktig prosjekt både for Norge og resten av verden, sier Jan Eklund, leder for Construction i Metier. Gjennom utvikling av ny teknologi og demonstrasjon av fullskala CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) skal prosjektet bidra til nødvendig utvikling av CCS, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad.

- Metiers visjon er å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Et prosjekt av denne typen der vi ikke bare kan bidra til effektiv utnyttelse av våre felles skattemidler, men også være med på den nødvendige reisen mot et grønnere samfunn, gjør at vi gleder oss spesielt mye til å jobbe sammen med Heidelberg Materials for å realisere dette prosjektet, sier Jan videre.

- Dette prosjektet er en viktig del av både Heidelberg Materials og Norges ambisjon om en bærekraftig fremtid, og teamet fra Metier  har vært avgjørende for dets suksess, sier Tor Gautestad, prosjekteier hos Heidelberg Materials.

Les mer om karbonfangst her

Les pressemeldingen her

Se video om Karbonfangst-prosessen her

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.