Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

helse

27. juni 2024

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt dem 30 studiepoeng i prosjektledelse og Forsvarets interne sertifisering som «Sertifisert prosjektleder i Forsvarssektoren».

Viktigheten av kompetansebygging

Forsvaret står overfor en historisk satsning som krever betydelige investeringer. Vi fikk høre flere inspirerende innlegg fra blant annet Rune Andersen og Kvalvik Tore fra Forsvarsmateriell. Vår administrerende direktør, Halvard S. Kilde holdt også et spennende innlegg om viktigheten av kompetansebygging og utvikling i den tiden vi står i nå. Fra Metier deltok Jon Arve Wålberg, Erika Carlsten Rodriguez, Hanne Tvedt og Per Ståle Lofnes, sammen med Rune Andersen, Kontorsjef Kompetanseutvikling og Ajla Selimic og Steven Elvesæter fra Forsvarsmateriell.

Gratulerer med fullført prosjektutdanning

Vi gratulerer de 26 deltakerne som har fullført prosjektutdanningen, og ønsker dem lykke til videre med prosjektene. Nivået på kullet var svært høyt, og det er inspirerende å se hvor seriøst Forsvaret satser på kompetanseutvikling innen prosjektledelse.

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om hva vi kan tilby innenfor bedrifttilpasset opplæring her.

Bilder: Forsvarsmateriell

Har du lest?

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...