Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

helse

27. juni 2024

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt dem 30 studiepoeng i prosjektledelse og Forsvarets interne sertifisering som «Sertifisert prosjektleder i Forsvarssektoren».

Viktigheten av kompetansebygging

Forsvaret står overfor en historisk satsning som krever betydelige investeringer. Vi fikk høre flere inspirerende innlegg fra blant annet Rune Andersen og Kvalvik Tore fra Forsvarsmateriell. Vår administrerende direktør, Halvard S. Kilde holdt også et spennende innlegg om viktigheten av kompetansebygging og utvikling i den tiden vi står i nå. Fra Metier deltok Jon Arve Wålberg, Erika Carlsten Rodriguez, Hanne Tvedt og Per Ståle Lofnes, sammen med Rune Andersen, Kontorsjef Kompetanseutvikling og Ajla Selimic og Steven Elvesæter fra Forsvarsmateriell.

Gratulerer med fullført prosjektutdanning

Vi gratulerer de 26 deltakerne som har fullført prosjektutdanningen, og ønsker dem lykke til videre med prosjektene. Nivået på kullet var svært høyt, og det er inspirerende å se hvor seriøst Forsvaret satser på kompetanseutvikling innen prosjektledelse.

Skjer verdiskapingen i din bedrift gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring viktig for å nå selskapets strategiske målsettinger. Les mer om hva vi kan tilby innenfor bedrifttilpasset opplæring her.

Bilder: Forsvarsmateriell

Har du lest?

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Verdifull erfaring fra helsesektor viktig i moderniseringen av Altinn

Marianne Braaten har mer enn 20 års erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter og programmer i offentlig sektor. Dette er dyrebar erfaring som er avgjørende i oppdraget hun er i nå, som programleder for Nye Altinn – et program som er stort, komplekst og viktig for at over 500 interessenter skal kunne fungere på en effektiv måte i hverdagen.

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo satser på bedriftsintern kompetanseheving

OneCo øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på tvers av organisasjonen og bygge ledere som får fremtidens...