Webinar

Dette må du kunne for å lykkes med prosjekter

Lær grunnleggende prinsipper for å lykkes med prosjekt som arbeidsform.

18. august

}

09:00 - 10:00

Passer webinaret for meg?

Kort om webinaret

Flere oppgaver organiseres som prosjekter, uten at de ansatte nødvendigvis har kompetansen til å gjennomføre et prosjekt på en profesjonell måte. Ett av to fysiske prosjekter feiler. To av tre IKT-prosjekter feiler og tre av fem prosjektledere feiler. Mye av dette kunne vært unngått ved å styre unna kjente fallgruver, og se på hva som kjennetegner de som lykkes - gang etter gang.

Antall oppgaver som organiseres som prosjekter øker, og flere ønsker å bruke suksessoppskriften, men for at et prosjekt skal være hensiktsmessig er det avgjørende at de som jobber i prosjekt forstår prosjektarbeidsformens virkemåter. For mange er prosjekt kanskje et litt vagt begrep, noe man kaller ting eller titler man får, uten at man har et klart bilde av hva det innebærer.

Når er det egentlig riktig å kalle noe for et prosjekt, og hva menes egentlig med «prosjektledelse»? Og hva er egentlig forskjellen mellom et prosjekt og en «vanlig arbeidsoppgave»?

Svarene får du på dette webinaret. Thomas Haneborg vil i løpet av en time ta deg gjennom noen grunnleggende prinsipper for å lykkes med prosjekt som arbeidsform.

Målgruppe

Webinaret passer for alle som har lyst til å lære mer om prosjekt som arbeidsform.

Agenda

Z

Hva er et prosjekt og hvorfor har vi prosjekter?

Hva skiller en arbeidsoppgave og et prosjekt.

Z

Bli kjent med de viktigste teknikkene og metodene som brukes i planlegging og gjennomføring av prosjekter

Vi tar deg igjennom et prosjekt - steg for steg - fra utarbeidelsen av en prosjektplan, til gjennomføring og avslutning.

Z

Forstå hvordan ulike typer mennesker og roller utfyller hverandre i et team

Selv om et team består av høyt kvalifiserte og svært kompetente mennesker er det dessverre ingen selvfølge at de fungerer. Her får du noen tips til hva som er viktig å tenke på for å skape effektive prosjektteam.

Z

Få konkrete eksempler og tips fra prosjektverden

Vi deler spennende historier fra den virkelige prosjektverden - både oppturer og nedturer.

Z

Hvordan bygge prosjektkompetanse?

Vi gir deg en kort innføring i hva du bør ha på CVen for å jobbe i prosjekter.

Z

Spørsmål og svar

Metier OECs erfarne prosjektleder, Thomas Haneborg, svarer på spørsmål knyttet til prosjektledelse.

Vår kursholder

Thomas Øverland Haneborg, Senior Consultant

Thomas jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Han har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter.

Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Thomas har vært med i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Han har også vært med å utvikle sertifiseringen innen Samtidig prosjektering.

Påmelding

Webinaret er et kort seminar som du kan følge direkte fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon. Meld deg på ved å fylle ut skjemaet under.