Webinar

Hvordan sikre økt kontroll og oversikt med myProjects?

På dette webinaret ser vi nærmere på noen av hovedutfordringene som går igjen i prosjektorienterte virksomheter. Du får innblikk i hva som må være på plass for å lykkes med prosjekter, hvilken verdi det gir å kunne jobbe i en felles løsning og hvordan myProjects kan realisere dette.

06. september

}

09:00 - 10:00

Passer webinaret for meg?

Kort om webinaret

De fleste virksomheter som lykkes med prosjekter har metoder og prosesser for hvordan prosjektledelse og prosjekteierstyring skal utøves fra start til mål i prosjektene. Men teorien er ikke alltid like lett å få til i praksis.

For at en virksomhet skal lykkes med prosjekter må tre ting være på plass:

 1. En felles metode å jobbe etter
 2. Nok kompetanse til å følge metoden OG utøve god prosjekteierstyring og prosjektledelse.
 3. En felles løsning å jobbe i som gjør det enkelt å følge metoden og samhandle med alle deltakere og interessenter i prosjektene

Selv om man oppfyller de to første faktorene, viser det seg å være stor forskjell på definert og implementert prosjektmetodikk.

På dette webinaret ser vi nærmere på hvilken nytte en felles løsning å jobbe i vil ha, og hvordan myProjects kan hjelpe en virksomhet med å realisere dette med tanke på:

 • Støtte til prosjektledere i å jobbe slik metoden er definert internt
 • Støtte til prosjekteierne i beslutningsprosessene
 • Økt kvalitet på underlag og beslutninger
 • Minimering av tid brukt på å lete etter riktig og oppdatert informasjon for alle prosjektdeltakere og interessenter
 • Reell og oppdatert porteføljeoversikt for virksomhetledelsen

Målgruppe

Webinaret passer for ledere som har en prosjekteier-rolle eller er involvert i porteføljestyringen i virksomheten, de som sitter med ansvar for en prosjektkontor-funksjon (PMO), samt prosjektledere som har lyst til å lære mer om hvordan man effektivt kan få støtte til å jobbe slik at virksomhetens prosjektrammeverk blir brukt i prosjektene.

Agenda

Z

Introduksjon

Z

Typiske utfordringer med prosjekter i mange virksomheter

Z

Hva er myProjects og hvilken nytte gir det?

 • Oversikt og rapportering: Sammenstilling av styringsinformasjon på porteføljenivå; en sannhet – ett sted for alle involverte.
 • Felles prosjektmetodikk: Gir effektivt støtte til standardisert prosjektgjennomføring og faktisk bruk av virksomhetens prosjektmetodikk
 • Rapportering: Automatisert rapportering av status
 • Samhandling: Effektiv samhandling og informasjonshåndtering i og på tvers av prosjekter
 • Sporbarhet: Støtter prosjekteierstyring med full sporbarhet og historikk for beslutningsprosesser
 • Kontroll på tilgang og roller: Enkelt å begrense tilgang til funksjoner og innhold for interne og eksterne deltakere og interessenter
Z

Demo-visning av myProjects

Z

Hvilken verdi og nytte vil løsningen kunne gi virksomheten?

Z

Hvordan komme i gang?

Webinaret holdes av

Henning Bækken, Director, Academy & Systems

Henning er direktør i Metier og har i over 15 år arbeidet med forbedring der prosjekt er viktig, med fokus på kompetanseutvikling og systemstøtte som suksessfaktorer.Han har jobbet med kunder på kryss og tvers av sektorer og bransjer, og gjennom dette samlet betydelig erfaring på hvordan man kan lykkes med prosjekter som virksomhet.

Henning er utdannet fra NTNU og har sertifiseringene PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, LeadingSAFe® og AgileSHIFT®.

Arne Røst, Product Manager, Academy & Systems

Arne er produktansvarlig for myProjects i Metier  og har over 20 års erfaring med implementering og veiledning av systemstøtte. Han har vært med fra starten for 11 år siden i utviklingen av myProjects. Han har ansvaret for å holde myProjects oppdatert funksjonelt og teknologisk, og i tråd med hva markedet og kundene trenger for å kjøre prosjekter i henhold til beste praksis.

Påmelding

Webinaret er et kort seminar som du kan følge direkte fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon. Meld deg på ved å fylle ut skjemaet under.