Construction i Metier søker

Leder til Partnernettverk

Ser du etter nye utfordringer?

I divisjonen Construction har vi ca. 90 egne ansatte konsulenter innen prosjektledelse. I tillegg har vi et tilsvarende stort nettverk av eksterne ressurser som jobber gjennom våre kundeavtaler. Kundene er i stor grad offentlige og private byggherrer – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører. Her tilbyr vi ressurser som tar ansvar for byggherrens prosjektledelse på prosjekter innen segmentene bygg og eiendom, helsebygg samt industri og infrastruktur.

Partnernettverket består av to personer med fokus på å bygge nettverk og tilby eksterne konsulenter fra samarbeidspartnere og selvstendige konsulenter til våre prosjekter. Teamet har ansvar for å ivareta nåværende og fremtidige konsulenter, og utvikle nettverket ytterligere. Leder for Partnernettverket vil lede teamet og ha budsjett og resultatansvar for en betydelig del av divisjonens samlede omsetning og aktivitet. Rollen inngår i ledergruppen i divisjonen og får ta del i strategiarbeidet og utviklingen av divisjonen som helhet.

 

Om stillingen

Som Leder for partnernettverket vil du:

  • Ha budsjett og resultatansvar for Partnernettverket
  • Ha ansvar for oppfølging av egen portefølje av tilknyttede konsulenter, og kunder hvor konsulenter er i oppdrag
  • Utarbeide tilbudsdokumenter iht. forespørsel, samt ansvar for forhandlinger med partnere
  • Oppfølging og kvalitetssikring av partnere i prosjekt Til enhver tid vedlikeholde og videreutvikle partnernettverket; proaktivt følge opp kontaktpersoner, fasilitere godt samarbeidsklima, samt komme i kontakt med nye mulige samarbeidspartnere
  • Administrative arbeidsoppgaver knyttet til rammeavtaler og tilbudsarbeid
  • Delta i strategiarbeidet og utviklingen av divisjonen som helhet

Vi tror du er løsningsorientert og kommersiell. Vi vet du er god til å bygge relasjoner internt og eksternt, at du er tillitsfull og trygg i møte med ulike interessenter. Du har gode kommunikasjonsevner, er strukturert og kvalitetsbevisst. Du har også teamfokus og søker etter samarbeid.

Konsulent i Metier
Konsulent i Metier

Hva kan vi tilby deg?

  • Du blir en del av et solid og renommert konsulenthus med et av Norges sterkeste kompetansemiljø innen prosjektfaget
  • En variert, fleksibel og selvstendig stilling med store påvirkningsmuligheter
  • Mulighet til kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifiseringer via Metierskolen
  • Sosiale sammenkomster og kulturelle opplevelser gjennom vårt ansattprogram Metier sport og fritid. Vi setter trivsel høyt på dagsorden!

Vil du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss? Trykk her!

Interessert?

Ta gjerne kontakt med:

Trygve Rastad 
Talent Aquistion Manager
trygve.rastad@metier.no

Tlf.: 996 09 086

Om Metier

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi i Metier utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon. Sammen gjør vi endring mulig.

Metier som organisasjon har en historie som strekker seg 40 år tilbake i tid. Organisasjonen har 250 ansatte, 800 MNOK i årlig omsetning, og en kundeportefølje bestående av ca. 600 små og store virksomheter. Metier eies av det amerikanske selskapet Tetra Tech, som teller nærmere 27.000 ansatte.

Legg igjen litt info om deg

Vi regner med at du allerede er i en stilling med høyt tempo. Derfor vil vi gjøre prosessen så enkel som mulig. Legg igjen noe kontaktinfo sammen med lenke til din LinkedIn-profil, så tar vi kontakt for å bli mer kjent med deg.