Yngre talenter

Gjennom vårt Graduate Program ønsker vi å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra din motivasjon og dine egenskaper. Programmet gjør deg kjent med de muligheter som finnes i Metier.

Hilde Austbø

Hilde Austbø

Rekrutteringsansvarlig

Tlf: (+ 47) 481 16 989
Send epost

yngre-talenter_article_img

Karriereutvikling satt i system

Du vil gjennom vårt Graduate Program bli kjennskap med utfordringer i ulike prosjektfaser og fra forskjellige bransjer. Gjennom programmet får du delta i flere analyser, med ulike teamsammensetninger, og erfaring fra å sitte operativt ute i kundeprosjekt. I perioden tilegner du deg også teoretisk kunnskap innen internasjonalt “beste praksis” med kurs og sertifiseringer.

Ettersom Metier er et mellomstort selskap i vekst vil du som nyansatt bli en synlig medarbeider. Dette gir deg som nyansatt mulighet for å utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra den motivasjonen og de egenskapene du har. Gjennom vårt Graduate Program vil du bli kjent med de muligheter som finnes.

For oppstart til vårt Graduate Program ser vi etter masterstudenter fra økonomi eller teknologi, eller deg med noen års arbeidserfaring, som har gode akademiske resultater, sterke kommunikasjonsferdigheter, integritet og mellommenneskelige ferdigheter. Programmet starter på høsten og går over 2 år, der du som nyansatt blir eksponert for oppgaver som gir bred forståelse for prosjektfaget og sikrer et godt grunnlag for en videre karriere i Metier.

"Som konsulent i Metier møter man nye utfordringer hver dag. Jeg setter pris på varierte leveranser, og har jobbet med prosjektanalyse og Due Diligence i Skandinavia, Tyskland, USA og Surinam i Sør-Amerika.

Jeg jobber i skjæringspunktet mellom finansielt analysearbeid og ledelsesrådgivning. Det er både spennende og utfordrende og gir store personlige og faglige utviklingsmuligheter."

Asbjørn Dyrnes Ræder

Siv.øk, NHH 2013, Metier

"Jeg har blant annet fått jobbe med verdsettelse av prosjektintensive selskaper i tilknytning til en forestående oppkjøpstransaksjon. Spesielt lærerikt er det å lage prognoser for fremtidig inntjening i en usikker fremtid."

Martine Nesøy Træen

Siv.øk, NHH 2014, Metier

"Det mest spennende er variasjonen i oppdragene, fra å analysere ubåter til å reise rundt på fabrikker i papirindustrien for å holde kurs. Det var også litt stilig å se powerpoint-presentasjonen min på nyhetene."

Espen Grubbmo

Indøk, NTNU 2007, Metier