Metierkulturen

Den unike «Metierkulturen» bidrar til at vi trives og lykkes. Spennende og viktige oppdrag er sammen med verdiene våre de viktigste elementene i kulturen.

Metiers verdier uttrykker de bærende elementene i vår kultur.

Lede an:

 • Vi tar ansvar for å alltid ligge i front faglig
 • Vi tar internasjonalebeste praksisertil Norge og er aktive i nasjonale forbedringsinitiativ
 • Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle oss

Lagånd:

 • Vi liker å løse oppgavene i samarbeid med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • Vi utvikler oss ved å dele erfaringer, og de neste lærer av de beste
 • Vi bryr oss om hverandre og viser at vi gjør det

«Vi respekterer hverandre og verdsetter at vi har forskjellige kvaliteter. Vi spiller hverandre gode – og deler godene»  - Marius

Humor:

 • Vi sprer glede og bidrar til et inspirerende og godt arbeidsmiljø
 • Vi har en positiv innstilling til omgivelsene og møter kollegaer og kunder med «et glimt i øyet»
 • Vi byr på oss selv og evner å le av det

«Å ha det gøy på jobb gir verdi over tid. Vi har stor takhøyde og forvalter den med respekt. Humoristisk profesjonalitet gjør det gøy å være god» - Øyvind

Integritet:

 • Vi har en adferd som skaper tillit både hos kunder og kolleger
 • Vi står for det vi sier, overfor våre kunder og hverandre
 • Vi leverer samme kvalitet som vi forventer av andre

«Vi gjør det vi står for, og vi står for det vi gjør» - Mariann