Sammen gjør vi endring mulig.

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.

Vi lanserer ny norsk undersøkelse om generativ AI

Generativ AI (Gen AI) har blitt et hett emne siden Chat GPT ble lansert i fjor høst. Det ble raskt klart for oss at vi måtte forstå hva vi sto overfor, og hva denne nye teknologien ville bety for norske organisasjoner.  

Vi fant ingen rapporter på området, og tok derfor grep. Nå lanserer vi resultatene av vår undersøkelse blant norske ledere om status på Gen AI i deres bedrifter. 

Metier logo hvit
Metier logo hvit

Utdanningsstipend i prosjektledelse

Hvert år deler vi ut et begrenset antall med stipend til deg som søker videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse.

Studieløpet, Diploma in Project Management, kombinerer tre e-læringsmoduler innen prosjektledelse med virtuelle webinarer og en avsluttende eksamen.

Søknadsfrist er 30. oktober.

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion sikrer økt prosjektkompetanse i sin organisasjon

Caverion øker sin satsing på kompetanseheving innen prosjektledelse og eierstyring. Som et ledd i dette har de inngått en samarbeidsavtale med oss i Metier. Målet er å øke prosjektlederkompetansen på alle nivåer, ved å gi ansatte tilbud om utviklingsløp med...

Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

Metier har valgt å fornye partnerskapet med den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 26. - 27. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å...

Anti har hjulpet Metier å lage ny identitet og visuell profil

Anti har hjulpet Metier å lage ny identitet og visuell profil

Metier har fått hjelp av Anti til å skape en ny identitet og en helhetlig, ny visuell profil for selskapet. - Etter flere sammenslåinger og eierskifte var det på tide at vi fikk ryddet opp og tydelig signalisere at vi et ett selskap, med et enhetlig mål, sier Kristin...

“I vår kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier vært utrolig verdifull for ledelsen i Freyr. Metier har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av Freyr sine prosjekter for bygging av batterifabrikker.”

— Tom Einar Jensen, CEO Freyr Battery

Sammen gjør vi endring mulig.

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!