Tjenester

Metier har lang erfaring i å sikre prosjekter og forbedre prosjektvirksomheter. Vi leverer våre tjenester innenfor bygg & anlegg, IKT, helse, olje & gass, stat & kommune, kraft, samferdsel og forsvar.

Metier er en totalleverandør innenfor prosjektledelse. Vi tilpasser og leverer de tjenestene prosjektvirksomheten eller enkelt-prosjektet har behov for.

Hedda Krogh

Hedda Krogh

Salgskoordinator

Tlf: (+ 47) 92 08 83 40
Send epost

Kurs og sertifiseringer

Metier Academy tilbyr kurs og sertifiseringer i prosjektledelse basert på ledende internasjonale prosjektstandarder. Vi er Nordens største prosjektskole med tusenvis av deltakere på kurs som leder til internasjonale sertifiseringer og verdensledende studier.

Les mer om våre kurs og sertifiseringer på prosjektledelse.no

Bedriftstilpasset opplæring

Vi leverer skreddersydd opplæring innenfor prosjektarbeid, prosjektledelse og ledelse til prosjektorienterte virksomheter. Vi bistår våre kunder med å designe et opplæringsprogram som understøtter virksomhetens behov og prosjektutfordringer.

Les mer om prosjektopplæring tilpasset din virksomhet

Strategisk rådgivning

Vi hjelper deg med å ta de riktige valgene for din prosjektorganisasjon. Vi bistår våre kunder med alternativutredninger, strategisk styring av prosjektporteføljen, organisering av prosjektvirksomheter og Project Due Diligence.

Les mer om strategisk rådgivning

Forbedring av prosjektvirksomheter

Som Norges største totalleverandør innen prosjektfaget er Metier den beste rådgiver for ledelsen av prosjektintensive virksomheter. Gjennom vår mangeårige erfaring og kunnskap innen prosjekt- og programfaget, bidrar vi til å utvikle din virksomhet til å bli en mer prosjektmoden organisasjon slik at den kan nå strategiske mål gjennom gjentagende vellykkede prosjekter og programmer.

Les mer om forbedring av prosjektvirksomheter

Prosjektsikring- og analyse

Over halvparten av prosjektene som realiseres i Norge i dag erfarer overskridelser eller manglende måloppnåelse. Det sløses bort enorme summer hvert år på grunn av feil beslutninger fundert i mangelfulle forretningsplaner, dårlig planlegging og manglende styring og kontroll i gjennomføringen. Metier har over 15 års erfaring med å hjelpe ledelsen i å analysere og komme med råd slik at prosjektet rigges for mest mulig nytte og forutsigbarhet i gjennomføringen.

Les mer om prosjektsikring- og analyse

Outplacement

En målrettet overgang fra nedbemannet til attraktiv og motivert jobbsøker. Metier Outplacement kombinerer prosjektutdanning og konkrete verktøy med en unik sammensetning av ferdighetstreninger, erfaringsdeling og mentoring. Dette gir deltakerne nytt fokus og økt attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Les mer om Metier Outplacement

Prosjektsystemer

Vi leverer prosjektstyringsløsninger for effektiv styring av prosjekt og portefølje. Vi tilbyr blant annet prosjektportalen myProjects hvor alle behov innen prosjektarbeid blir dekket på et grunnleggende nivå. I tillegg leverer vi løsninger fra Oracle Primvavera. Vi har lang erfaring med implementering av løsninger for porteføljestyring og hjelper våre kunder med å velge den løsningen som best dekker deres behov.

Les mer om implementering av prosjektsystemer

Kontrakt og prosjektjuridiske tjenester

Metier Legal er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorienterte virksomheter.
Metier Legal tilbyr tjenester i alle faser av et prosjekt, og jobber med kontrakt og juss ut fra en prosjektfaglig plattform.

Les mer om Metier Legal

Arbeidsmarkedstiltak

Metier har levert arbeidsmarkedstiltaket «Prosjektstyring» til ulike NAV-kontor i 15 år. Programmet er en kombinasjon av utdanning eller sertifisering i prosjektledelse samt støtte i aktiviteter for å komme raskt tilbake i arbeid.

Les mer om arbeidsmarkedstiltak