Metier blir medlem i Norsk Venturekapitalforening

ansvarlige for NVCA-samarbeidet i Metier

Metier blir assosiert medlem i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Som en ledende rådgivnings- og prosjektledelsesorganisasjon har Metier lang erfaring med å hjelpe selskaper med å navigere komplekse utfordringer og realisere sitt potensial. Dette partnerskapet styrker Metiers tilknytning til det norske venturekapitalmiljøet, som spiller en sentral rolle i å støtte innovasjon og vekst i næringslivet.

- Dette partnerskapet gir oss en unik mulighet til å dele vår ekspertise og dra nytte av innsikt fra bransjeledere. Vi ser frem til å bidra til dialogen om hvordan venturekapitalmiljøet kan bidra til bærekraft gjennom digitalisering og bedre prosjekter, sier Olav Amith, ansvarlig for partnerskapet i Metier

NVCA, som representerer investorer og kapitalforvaltere i venturekapitalsektoren, ønsker Metier velkommen som et nytt tilskudd til foreningen.

- Metier bringer med seg sin erfaring i å støtte selskaper gjennom prosjekter og digitalisering i ulike faser av deres utvikling, sier administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold.

Medlemskapet i NVCA gir Metier en unik mulighet til å delta i bransjedialogen, utveksle beste praksis og dra nytte av nettverket av aktører i venturekapitalmiljøet. Dette partnerskapet reflekterer Metiers engasjement for å være en aktiv bidragsyter til vekst og nyskaping i næringslivet.

Metier ser frem til å samarbeide tett med NVCA og dens medlemmer for å fremme et dynamisk og bærekraftig investeringsmiljø. Assosiasjonen markerer en felles innsats for å styrke Norges posisjon som et attraktivt sted for innovasjon og kapitalinvesteringer

Les også: Metier blir medlem av NVCA (nvca.no)

Om Norsk Venturekapitalforening

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) er interesseorganisasjonen for de aktive eierfondene i Norge, fra såkornfond til venturefond og oppkjøpsfond. Foreningen har rundt 100 medlemmer, hvorav to tredjedeler er investerende medlemmer.

Om Metier

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.