Hvorfor er onboarding i prosjekter viktig?

I mellomstore og store prosjekter er det mange ressurser involvert. Ulike roller, flerfaglige ressurser og spesialister fra egne rekker og andre virksomheter, skal innfases i prosjektet. Ressurser kommer inn både ved oppstart av prosjektet, og i alle andre faser. Da er det viktig med en effektiv onboardingprosess, som sørger for at alle raskt mobiliseres i prosjektet, og kan bidra til verdiskapningen så tidlig som mulig.

Onboarding forbindes ofte med HR og nyansettelser, men det er kanskje enda viktigere å tenke på dette ved oppstart av et mellomstort eller stort prosjekt.

Hva er onboarding?

Effektiv prosjektonboarding, eller prosjektinnfasing, sikrer at prosjektressursene tidlig blir kjent med prosjektets mål og hensikt, organisering, prosjektets kultur, sentrale arbeidsprosesser og annen relevant informasjon. Slik kommer alle raskt opp i fart, uavhengig av hvilken rolle de har, og når de innfases i prosjektet.

Erfaringsmessig går mye potensiell verdiskapning tapt på grunn av dårlig eller manglende onboarding. Motiverte og målbevisste ressurser, som føler eierskap til prosjektet, og samtidig settes i stand til å bidra til verdiskapningen umiddelbart, øker sjansen for å gjennomføre et vellykket prosjekt.

Hva er verdien av god onboarding?

Effektivitet

Få alle prosjektressurser, uavhengig av når de innfases i prosjektet, raskt inn i verdiskapende arbeid. Erfaringsmessig er det flere ukeverk som kastes bort på spørring og leting etter informasjon, når man kommer som ny inn i et prosjekt. Med riktig onboarding kunne dette vært håndtert effektivt de første dagene på jobb i prosjektet.

Kulturbygging

Sikre tilhørighet til prosjektet gjennom felles forståelse for mål, leveranser, arbeidsmetodikk, kultur, organisering, samarbeidsformer og annen relevant informasjon. En stolt, motivert og informert prosjektressurs vil prege hvordan prosjektet utvikler seg, mer enn man tror.

Forutsigbarhet

Når alle prosjektressurser har den nødvendige informasjonen og kompetansen de trenger for å jobbe effektivt, kan prosjektleder ha mer fokus på fremdrift og optimalisering enn på administrasjon og informasjon. Samtidig sikrer man bedre kvalitet og forutsigbarhet i arbeidet som gjøres, uansett om det utføres av interne eller eksterne ressurser.

Noen av våre kunder

Metier har levert sikkerhetskurs for Bane NOR siden 2015. Alle som skal jobbe i og ved en driftsatt jernbane eller på Bane NOR sine anleggsområder må igjennom dette kurset. Hittil har vi hatt 25772 deltakere på dette kurset - fra 100 ulike nasjonaliteter.

Metier leverer onboarding til NTNU Campussamlig. Kompetanseløpet består av to nivåer. Første nivå er for alle involverte i prosjektet og inneholder kurset; Velkommen til NTNU Campussamling. Andre nivå er for nøkkelressurser i prosjektet og består av kurset: Verdistyrt prosjektutvikling/Design to Cost.

Introduksjonskurs til prosjektet

Vi skreddersyr introduksjonskurs sammen med prosjektleder/-eier, slik at alle i prosjektet får god kjennskap til prosjektmål, gjennomføringsmetodikk, organisasjon, kultur og roller og ansvar. Dette er kjerneproduktet, og starten på en god tilnærming til onboardingprosessen.

Utover dette kan vi tilby et spekter av ulike produkter og tjenester som er relevant for prosjekter:

Prosjektkompetanse

Vi har en solid kursportefølje innenfor prosjektfaaget, og kan bistå med kompetanseheving på alle nivåer. Introduksjonskurs til prosjektet, prosjekteierstyring og verdistyrt prosjektutvikling er ofte kurs som er vanlig å levere i en onboarding prosess.

Teambygging og ledelse

Felles for alle prosjektteam er at de er en midlertidig sammensatt gruppe, med ett felles prosjektmål. Da er det viktig å skape motivasjon og forståelse for hva prosjektet skal oppnå, samt evne å trekke på de styrkene som finnes i teamet. Bygging av effektive team, motiverende ledelse og effektiv kommunikasjon og Jungiansk typeindeks (JTI) er relevante kurs for alle prosjektteam.

Samhandling og systemstøtte

Vi kan tilby prosjektportalen myProjects som sikrer at prosjektmetodikk og beste praksis blir forvaltet, kommunisert og benyttet gjennom hele prosjektets livssyklus. Dette gir effektiv onboarding av den enkelte prosjektdeltaker, reell jobbstøtte og skaper forutsigbarhet rundt hva som kreves til hvilket tidspunkt i prosjektet. Det vil også sikre effektiv sammenstilling av styringsinformasjon ett sted, samt forenkle kommunikasjon med interessenter rundt prosjektet. I tillegg kan hensiktsmessig systemstøtte til prosjektstyringen være et relevant område for prosjektet.

Jobbstøtte

Vår kunnskapsportal myMetier+ gir prosjektressurser tilgang til faglig påfyll og konkrete eksempler på en rekke områder innen prosjektarbeid, i tillegg til det siste innen prosjektfaget - når og hvor de vil. Reell jobbstøtte gjør det enklere å sette teori ut i praksis og gir alle innspill til kunnskap som er relevant for å gjøre en bedre jobb i prosjektet.

Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs er ofte et krav til alle som skal jobbe på en byggeplass, jernbane eller andre anlegg. Vi har lang erfaring med dette og kan bistå med alt fra utvikling av innhold, til gjennomføring og kursadministrasjon.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!