Sammen gjør vi endring mulig.

I samarbeid med kunder, partnere og hverandre løser vi utfordringer som betyr noe. Det gjør vi gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og digital transformasjon.

Vi lanserer ny norsk undersøkelse om generativ AI

Generativ AI (Gen AI) har blitt et hett emne siden Chat GPT ble lansert i fjor høst. Det ble raskt klart for oss at vi måtte forstå hva vi sto overfor, og hva denne nye teknologien ville bety for norske organisasjoner.  

Vi fant ingen rapporter på området, og tok derfor grep. Nå lanserer vi resultatene av vår undersøkelse blant norske ledere om status på Gen AI i deres bedrifter. 

Metier logo hvit
Metier logo hvit

Utdanningsstipend i prosjektledelse

Hvert år deler vi ut et begrenset antall med stipend til deg som søker videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse.

Studieløpet, Diploma in Project Management, kombinerer tre e-læringsmoduler innen prosjektledelse med virtuelle webinarer og en avsluttende eksamen.

Søknadsfrist er 30. oktober.

Metier lanserer ny norsk undersøkelse om Generativ AI

Metier lanserer ny norsk undersøkelse om Generativ AI

I løpet av desember ble Generativ AI (Gen AI) og Chat GPT en del av de fleste lunsjsamtaler i landet. Det ble raskt klart for oss at vi måtte forstå hva vi stod overfor; hva dette ville bety for norske organisasjoner. Vi kunne ikke finne rapporter på området, og tok...

“I vår kapitalinnhentings- og børsnoteringsprosess har konsulentbistanden fra Metier vært utrolig verdifull for ledelsen i Freyr. Metier har også bidratt med konsulenter i flere prosjektroller knyttet til tidligfaseutvikling av Freyr sine prosjekter for bygging av batterifabrikker.”

— Tom Einar Jensen, CEO Freyr Battery

Sammen gjør vi endring mulig.

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!