Prosjektkompetanse er avgjørende for å lykkes

Skjer verdiskapningen i din virksomhet gjennom prosjekter? Da er effektiv prosjektgjennomføring og evnen til å realisere gevinstene avgjørende for å nå selskapets strategiske målsettinger.

Hva kjennetegner de som lykkes?

I et marked hvor endringstakten, konkurransen og kompleksiteten i prosjektene øker, er det viktigere enn noen gang å lykkes med prosjektene – men også tilsvarende vanskelig.

Det finnes ingen enkel oppskrift, men i løpet av mer enn 30 år som samarbeidspartner til virksomheter som lever av prosjekter, vet vi at de som lykkes med prosjektene har mange felles trekk:

 • De har satt bedriftsintern prosjektopplæring i system
 • De bygger kompetanse i prosjektfaget på alle nivåer i virksomheten
 • Tilbyr jobbstøtte for å forsterke læringseffekten etter endt opplæring
 • Har aktive og dedikerte prosjekteiere
 • Har standardiserte metoder og verktøy som støtter prosjektene
 • Har fokus på kontinuerlig forbedring

bedriftsinterne opplæringsprogram

års erfaring med opplæring

kursdeltakere hvert år

Hva kan vi gjøre for din virksomhet?

Vi har spesialisert oss på å utvikle riktig kompetanse på alle nivåer i organisasjonen, gjennom bedriftsinterne, skreddersydde opplæringsprogram i prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Bedriftstilpasset prosjektopplæring gir et felles språk, felles verktøy og metoder, for å kunne jobbe mer effektivt og på en ensartet måte.

Våre opplæringsprogram understøtter kundens strategi og forretningsmessige mål. Vi ser ikke på prosjektopplæringen som et mål i seg selv, men som et virkemiddel for å oppnå ønsket forbedring. Sammen utvikler vi opplæringsprogram tilpasset din virksomhets spesifikke behov og utfordringer, fundert i beste praksis og internasjonale standarder i faget.

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Vellykket sertifiseringssermoni hos Forsvarsmateriell

Den 12. juni markerte vi en viktig milepæl hos Forsvarsmateriell med en sertifiseringsseremoni for første gruppe på PRINSIX utdanningsprogram for i år etter inngåelse av ny rammeavtale. I løpet av det siste året har 26 deltakere gjennomført utdanningen, som har gitt...

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara satser stort på kompetanseutvikling innen prosjektledelse

Yara, en global aktør innen planteernæring, har tatt et betydelig skritt for å sikre fremtidig suksess ved å lansere et e-læringsprogram i prosjektledelse. Programmet er utviklet i samarbeid med Metier og en referansegruppe med Yara-ansatte fra hele verden. Målet med...

Noen av våre kunder

Metier er Skanskas alliansepartner når det gjelder satsing på kompetansebygging innen prosjekteierstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og produksjonsledelse. Sammen er det skapt en effektiv læringsprosess med skreddersydd, relevant faglig innhold.

Atea har satset bredt på kompetanseheving innen prosjektlederfaget. I tett samarbeid med Metier, har de utviklet utdanningsprogrammet – Atea Presisjon. Programmet sørger for at deres medarbeidere, fra toppledelse til prosjektmedarbeider, er sertifiserte og har nødvendig kompetanse. Igjennom Atea Presisjon har de fått et felles begrepsapparat og en beste praksis for gjennomføring av prosjekter.

Sammen med NTE tilbyr vi en prosjektlederutdannelse til alle NTE-ansatte. Det bidrar til å sikre at prosjekter gjennomføres etter beste praksis i NTE og at alle involverte har tilstrekkelig kunnskap og en felles forståelse for faget.

Vi har samarbeidet med Forsvarsmateriell om et helhetlig utdanningsløp i prosjektledelse kalt PRINSIX utdanningsprogram. Programmet er for alle ansatte i forsvarssektoren, og belyser internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk, samt forsvars-spesifikk prosjektpraksis basert på PRINSIX-rammeverket.

Sammen med Hydro har vi etablert et globalt opplæringsprogram i prosjektledelse. Opplæringsprogrammet er et virkemiddel for å gi 35 000 ansatte, fordelt på 150 lokasjoner i 40 forskjellige land, en enhetlig tilnærming til prosjektgjennomføring. Programmet er tilpasset Hydro.

Vi har bidratt med opplæring hos Thommessen i et forbedringsprogram kalt ThommessenProsjekt. Siden 2014 har de kurset alle sine medarbeidere i faget, og gjennom denne satsingen har de satt standarden for prosjektledelse i sin bransje.

Dette kan du forvente av et samarbeid med oss

 • Vi setter oss godt inn i din prosjektkultur og spesifikke utfordringer.
 • Vi formulerer konkrete mål slik at effekt av opplæringen kan måles.
 • Vi kombinerer beste praksis med internasjonale rammeverk og standarder.
 • Vi tar utgangspunkt i vår portefølje av læringsmoduler og tilpasser innholdet etter behov.
 • Fleksible opplæringsprogram hvor e-læring kombineres med samlinger.
 • Vi tilbyr et jobbstøtteverktøy for å forsterke læringseffekten av våre opplæringsprogram

Kunnskapsportalen myMetier+

myMetier+ er en abonnementsbasert kunnskapsportal som gir deg verktøyene du trenger for å gjøre en bedre jobb med dine prosjekter.

myMetier+ er laget av prosjektledere for prosjektledere, og gir deg faglig påfyll med det nyeste innen prosjektfaget - samlet ett sted.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!