Få forutsigbarhet og kontroll i hele prosjektets levetid

Metier har mer enn 30 års erfaring med implementering av prosjekt- og porteføljestyringsløsninger fra Oracle Primavera. Løsningene er markedsledende innenfor fysiske prosjekter globalt.

Oracle Primavera P6 EPPM

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management lar deg administrere prosjekter av alle størrelser med sin skybaserte, kraftige og brukervennlige løsning for prioritering, planlegging, styring og gjennomføring av prosjekter, programmer og porteføljer.

 

 • Planlegg og kontroller programmer og individuelle prosjekter
 • Velg riktig strategisk miks av prosjekter
 • Balanser ressurskapasitet
 • Ressurstildeling og fremdriftsmåling
 • Overvåk og visualiser prosjektytelse kontra plan
 • Løsningen fostrer team samarbeid
 • Integrer med bedriftens ERP-system

Oracle Primavera Cloud

Oracle Primavera Cloud (OPC) er en komplett prosjekt- og porteføljestyringsløsning for alle faser i prosjektet. OPC er en skyløsning basert på beste praksis innenfor prosjektstyring og –ledelse av fysiske prosjekter. Noen av fordelene med Oracle Primavera Cloud er bl.a.:

 • Skybasert løsning, med kort implementeringstid og rask realisering av nytte
 • En felles plattform for planlegging, prioritering, gjennomføring og overvåking av prosjekter og programmer
 • Optimalisering av investeringer for å maksimere verdiskapning og strategisk bidrag for virksomheten gjennom porteføljeplanlegging og scenarioplanlegging
 • Forbedret risikohåndtering; full oversikt over helsestatus og utvikling i prosjekt og portefølje - unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser
 • Omfattende, integrert planlegging - CPM (Critical path method) og Lean Scheduling, inkludert Last Planner ®
 • Komplett kapasitetsplanlegging og ressursstyring som sikrer optimal utnyttelse av kapasiteten i din organisasjon
 • Samarbeid og kontroll på tvers av team for produktivitet og kvalitet i alle ledd
 • Enkel tilgang fra pc og mobile enheter, opprett og oppdater aktiviteter og oppgaver, og se dashboard, rapporter og filer med offline støtte

Oracle Primavera Cloud kobler eiere og leveranseteam sammen med felles oppgavehåndtering, tidsplanlegging og ressurs- og risikostyring. OPC samler teamet, uavhengig om de sitter på kontoret eller er ute i feltet, synkroniserer prosjektplaner og ressurser og understøtter avgjørelsene som ingeniører og byggfagfolk tar hver dag på prosjekter over hele verden.

Viktigste fortrinn

 • Integrerer kritisk sti-metode (CPM) for planlegging og tidsplanlegging med oppgavehåndtering ute i feltet
 • Samler hele teamet i én koordinert gjennomføringsplan
 • Forstår ressursbegrensninger og -behov innenfor og på tvers av prosjekter
 • Tilpasser tidsplanlegging og risikostyring til prosjekter av alle størrelser
 • Fremhever risiko tidlig med predikativ intelligens og aktivt søk etter problemer
 • Gjør det enklere å utøve beste praksis og prinsipper for inntjent verdi-styring (EVM)
 • Sentraliserer beste praksis med muligheten til å tilpasse seg individuelle prosjektkrav

Synkroniser feltet og kontoret
Oppretthold den viktige forbindelsen mellom den kontraktsfestede CPM-tidsplanen og detaljert oppgavehåndtering ute i feltet. Oracle Primavera Cloud er den eneste virkelig kombinerte planleggings- og oppgavehåndterings- systemet for kontor og felt i bransjen.

Oppdater fra hvor som helst
Planlegg og tildel oppgaver uansett hvor du er, med tilgang til all viktig informasjon om tidsplaner, ressurser og risiko når som helst, hvor som helst.

Støtter lean prinsippene
Oppgavehåndtering som støtter prinsippene og praksisene til Lean, med konfigurerbare tavler for klarering av arbeid, digitale postit-lapper, sekvenser for overlevering av arbeid, sporbarhet av forpliktelser og automatisk rapportering av planlagt prosent ferdigstillelse.

Legg til ressurser i planen
Administrer arbeidskraft, utstyr og materielle ressurser innenfor og på tvers av prosjekter for å optimalisere utnyttelsen og unngå flaskehalser.

Gjennomfør inntjent verdi analyser (EVM)
Koble budsjetter over tid til planlagte aktiviteter og enkelt registrer vurderinger av arbeidsframdrift i forhold til dine målplaner(baselines).

Et komplett rammeverk for risikohåndtering
Et felles register fanger opp alle identifiserte risikoer der konsekvenser kan vurderes. Disse kobles umiddelbart til tidsplanaktiviteter for kostnads- og forsinkelsesanalyse, og til slutt håndteres for å holde prosjekter og programmer på rett spor.

Lett tilgjengelig analyse
Du kan enkelt knytte risiko til tidsplanen uten behov for tredjeparts systemer eller tilleggsløsninger. Gir deg en rask og nøyaktig analyse av kostnader og tidsplanpåvirkning, og gjør det enkelt å lage rapporter.

Velg riktige prosjekter
Gi dine økonomiplanleggere et sted for å identifisere, prioritere og velge prosjekter som er i samsvar med organisasjonens strategiske mål og initiativer.

Tilpass deg endrede krav
Rask og enkel rekonfigurering av vurderingskriteriene dine. Opprett og administrer scenarier. Følg finansiering, omfordel budsjetter og rapporter resultater på tvers av hele porteføljen.

Noen av våre fornøyde kunder

Våre tjenester

Implementering

Våre erfarne konsulenter kan bistå i alle faser av implementering av Oracle sine prosjekt- og porteføljestyringsprodukter. Vi kombinerer ekspertise og beste praksis innen prosjektstyring og –ledelse av fysiske prosjekter med systemkompetanse på Oracle sine produkter. Dette sikrer våre kunder kostnadseffektive implementeringer og varig nytte fra sine prosjekt- og porteføljestyringsprodukter.

De fleste av våre kunder har vi også hjulpet med å integrere prosjektstyringsløsningen med bedriftens ERP løsning eller andre tilstøtende systemer.

Support

Gjennom vårt leveranseteam og eksperter på Oracle produktene så tilbyr vi egne supportavtaler til våre kunder. Gjennom denne avtalen vil man bl.a. få tilgang på;

 • Brukersupport på funksjonalitet i løsningen for superbrukere
 • Teknisk support på løsningen, inkludert kommunikasjon med Oracle sitt supportapparat
 • Administrasjon av lisensavtaler og vedlikeholdsavtaler mot Oracle.
 • Bistand i forbindelse med oppgraderinger og nye releaser på applikasjonene.

Kurs

Organisatorisk implementering av nye systemer er en hovedfaktor for å lykkes med realisering av ønsket effekt og nytte. Her finner du noen av våre kurs, sammen med kurskalender og påmeldingsskjema:

Vi arranger også skreddersydde interne kurs etter behov. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om dette tilbudet.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!