Effektiv samhandling i fysiske prosjekter

Kravet til effektiv samhandling og god prosess-støtte i fysiske prosjekter er stadig økende og mange prosjektorganisasjoner opplever dette som utfordrende. Oracle Aconex er utviklet som en skybasert løsning gjennom mer enn 20 år og er i dag blant verdens mest anvendte plattformer for samhandling i fysiske prosjekter.

Aconex er en komplett samhandlingsplattform og prosjektstyringsløsning som muliggjør sømløs samhandling og effektiv prosesshåndtering gjennom hele prosjektsyklusen. Med god styring av dataeierskap, fleksibel behandling av forretningsprosesser og komplett sporbarhet, hjelper Aconex prosjekt-teamene med å administrere og koordinere prosjekter.

Gjennom sin sentrale plattform for prosjektdata og dokumenter kobler Aconex team og prosesser sammen, og sikrer at alle involverte har tilgang til riktig og oppdatert informasjon. Aconex forenkler kommunikasjon og samarbeid mellom ulike parter i prosjektet, og sikrer en effektiv og koordinert arbeidsflyt.

Med full sporbarhet ansvarliggjør man hver enkelt bruker, og risikoen for tvister reduseres. Aconex sine modulære løsninger, inkludert modellkoordinering og kostnadshåndtering, bidrar til ytterligere samhandling og kontroll.

Aconex mobilapp gjør det mulig å få tilgang til prosjektinformasjon hvor som helst og gjør det lettere å utføre onsite-inspeksjoner.

Aconex samhandlingsplattform er en solid løsning for prosjektstyring, samarbeid og sporbarhet. Ved å knytte team, prosesser og prosjektdata sammen, gir Aconex et solid grunnlag for effektive og vellykkede prosjektgjennomføringer.

Svært fleksibel prosessbehandlingsmotor
Effektiv adminstrasjon av konstruksjonsprosesser og arbeidsflyt gjennom prosjektsyklusen med en komplett løsning for prosjektleveranser. Aconex gir omfattende funksjonalitet med dedikerte moduler for spesifikke prosessflyter, inkludert modellkoordinering, kostnad og feltprosesser.

Fjern hindringer for samarbeid
Kobler teamene sammen med en unik eierskapsmodell for data som maksimerer adopsjon, samarbeid og deling av data på tvers av hele prosjektet, og skaper en komplett prosjektdokumentasjon i ett system.

Full sporbarhet
Sporer og fanger opp hver prosjektbeslutning, sikrer ansvarlighet og minimerer tvister.

Et felles datamiljø
Aconex er en del av Oracles felles datamiljø (Common Data Environment/CDE) – én sentral plattform som kobler team, prosesser og prosjektdata sammen. Den unike eierskapsmodellen for data og strenge sikkerhetsprotokoller bygger tillit og fremmer større adopsjon, noe som gir mer prosjektdata og innsikter.

En komplett design- og konstruksjonsløsning
Ideelt egnet for design- og byggeprosjekter, kobler Aconex sømløst sammen design- og leveranseteam, fremmer samarbeid og deling av data. En svært konfigurerbar prosessbehandling gir synlighet og kontroll, mens innebygd modellkoordinering kobler team, modeller og data.

Hver prosjektorganisasjon eier sine data
Hver organisasjon på prosjektet har sin egen private arbeidsflate på Aconex-plattformen og kontrollerer dataene i sin arbeidsflate, inkludert hvem de deler data med og når.

Samarbeid og åpen deling av data
Dataeierskap skaper tillit, som igjen driver adopsjonen av plattformen og samarbeidet på tvers av organisasjoner, og skaper én sannhetskilde for prosjektet.

Informasjon flyter fritt
Med data og informasjon som flyter fritt på én plattform, elimineres risikoen for flere datalagre, noe som hjelper til med å unngå bruk av utdaterte eller feilaktige data.

Full sporbarhet
Sikrer ansvarlighet og bidra til å minimere eksponeringen for risiko. Aconex sporer og fanger opp alle dokumenter, korrespondanse og hver eneste prosjektbeslutning i ett system – og skaper en komplett og uforanderlig prosjektdokumentasjon. Ingenting kan slettes eller endres.

Ett felles dokumentregister
Skaper én sannhetskilde for hele prosjektteamet. Ett felles dokumentregister med strenge protokoller for versjonskontroll eliminerer risikoen ved flere datalagre og bidrar til å sikre at alle bruker riktig informasjon.

Konfigurerbarhet for å tilpasse arbeidsmetodene
Tilpasser arbeidsflytene dine og fanger opp nødvendige data med svært konfigurerbare datafelt og skjemaer. Administrerer ulike arbeidsseksjoner enkelt ved hjelp av arbeidspakker – for eksempel ved å gruppere dokumentasjon, tegninger og korrespondanse sammen for ferdigstillelse og godkjenning.

Integrasjon med prosjektplanen
Packages-funksjonalitet og integrasjon med Oracle Primavera Cloud-planen knytter ingeniør- og byggedokumenter til prosjektplanen, og gir teamene oppdatert planinformasjon. Forbedret synlighet i planen hjelper teamene med å bedre sekvensere aktiviteter og tilpasse planene med arbeidet som utføres på stedet.

Automatiserer prosessflyter med arbeidsflyter
Standardiserer og automatiserer godkjenninger og gjennomganger. Tilpasser dine prosessflyter ved hjelp av konfigurerbare arbeidsflytmaler og delarbeidsflyter. Sørger for overholdelse av påkrevde prosedyrer med et fullstendig revisjonsspor for å minimere tvister om hva som ble sendt, mottatt eller godkjent.

Unngå begrensningene med manuell korrespondanse
Automatiserer og standardiserer korrespondanse med en digital prosess. Bidrar til å sikre at beste praksis følges, konfigurerer og kontrollerer informasjon for å oppnå raskere prosesshastigheter og sørger for at riktig informasjon når riktig person.

Spor prosess- og beslutningsflyter
Sporer prosesskommunikasjon enkelt, slik at alle medlemmer av prosjektteamet holdes oppdatert om fremdriften og for å unngå flaskehalser. Fremhever ansvarlighet med e-posttråder, en permanent registrering av all relatert korrespondanse på ett sted.

Koble modeller, team og data
Oracle Aconex Model Coordination Cloud Service lar hele prosjektteamet samarbeide om modellen i et sikkert miljø ved hjelp av én plattform for å stille spørsmål, kommunisere og administrere koordineringsprosessen. Aconex Model Coordination er designnøytral og utfyller eksisterende verktøy for modellering.

Ingen behov for ekstra programvare
Teamene kan importere og åpne Revit-filer direkte i Aconex. Aconex Model Coordination gir full innsikt i alle kommentarer, endringer og tilhørende kostnader, noe som bidrar til å redusere feil og forbedre modellprosessen.

BSI Kitemark-sertifisering for BIM-programvare
Aconex er den første prosjektstyringsløsningen som har oppnådd British Standards Institution (BSI) Kitemark-sertifisering for ISO-standard og DIN-spesifikasjon for BIM-programvare, slik at du kan være trygg på at Aconex er i samsvar med de nyeste BIM-standardene.

En sikker og sentral plattform for håndtering av anbud
Reduserer manuell inndata og kompleksitet med en strukturert og konsistent ramme for anbudsprosessen. Bruker dokumenter som allerede finnes i dokumentregistret, og sender anbud til Aconex-brukere eller gjestebrukere med direkte og sikker tilgang til all dokumentasjon og kommunikasjon via automatiserte varsler.

Kraftig sporingsmulighet og synlighet
Holder deg oppdatert med full synlighet i anbudenes status. All informasjon blir opprettet og fanget opp på ett sted. Følger med på hvilke anbudsmottakere som har sett invitasjonen, mottar varsler når svar blir sendt inn, og administrerer kommunikasjonen raskt og konfidensielt med en sikker revisjonssporing for hvert anbud.

Innsending og sporing av leverandørdokumentasjon
Bruker automatisering for å hjelpe til med å håndtere det store volumet av leverandørdata som genereres i byggeprosjekter. Visualiserer enkelt og effektivt fremdriften av flere informasjonspakker ved å automatisere beregningen av frister og status, regulerer innsendingen av dokumentasjon og øker hastigheten på godkjenninger og prosessering.

Komplett kontrakts- og endringshåndtering
Samarbeid om håndtering av kontrakter på tvers av verdikjende og strømlinjeformer endringshåndteringen. Knytter prosjektinformasjon sammen for ekstra kontekst, og følger med på verdien av kontrakten for betalingshåndtering. Forbedrer etterprøvbarheten og eliminerer unødvendig dobbeltregistrering av data.

Én integrert app for byggeplassen
Fanger opp, sporer og deler informasjon fra hvor som helst på byggeplassen. Få tilgang til dokumenter, e-post, modeller og inspeksjoner ved hjelp av nettbrett eller mobilapp.

Kvalitets- og sikkerhetsstyring
Automatiserer og standardiserer inspeksjoner med Oracle Aconex Field, inkludert sikkerhetsrunder, kvalitetskontroller, sporingshåndtering, kontrollister for feil og mangler, daglige rapporter med mer. Tilpasser datafangst til dine prosesser, replikerer eksisterende skjemaer for å eliminere papirarbeid.

En sikker og permanent registrering av all prosjektinformasjon
Viser dine komplette prosjektregistreringer, inkludert alle revisjonslogger, fulle e-posttråder og hele prosjektets historikk. Beholder prosjekthistorikken for din kunnskapsbase og for å oppfylle reguleringsmessige og juridiske krav under og etter prosjektets fullføring.

Arkivering

Tre produktopsjoner:

  • Oracle Aconex Online Archive: Full tilgang til dine prosjektdata, som lagres trygt i skyen.
  • Oracle Aconex Project Archive: En lokal applikasjon som laster ned din organisasjons prosjektdata.
  • Oracle Aconex Scheduled Archive: En lokal applikasjon som laster ned din organisasjons prosjektdata på valgte tidspunkt.

Oracle Aconex

Oracle Aconex sikrer enkel tilgang til riktig informasjon i hele prosjektets levetid, inkludert overlevering til driftsorganisasjonen. I løsningen møtes alle involverte parter og samhandler rundt felles informasjon gjennom prosesser for bl.a.:

  • dokumenthåndtering/-godkjenning
  • tekniske avklaringer (RFI/TQ)
  • grensesnittshåndtering
  • avvikshåndtering
  • systematisk ferdigstillelse
  • inspeksjoner og test på site

Løsningen er godt integrert med BIM som sikrer bedre informasjonsflyt og raskere prosesser.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!