Effektiv samhandling i fysiske prosjekter

Kravet til effektiv samhandling og god prosess-støtte i fysiske prosjekter er stadig økende og mange prosjektorganisasjoner opplever dette som utfordrende. Oracle Aconex er utviklet som en skybasert løsning gjennom mer enn 20 år og er i dag blant verdens mest anvendte plattformer for samhandling i fysiske prosjekter.

Oracle Aconex

Oracle Aconex sikrer enkel tilgang til riktig informasjon i hele prosjektets levetid, inkludert overlevering til driftsorganisasjonen. I løsningen møtes alle involverte parter og samhandler rundt felles informasjon gjennom prosesser for bl.a.:

  • dokumenthåndtering/-godkjenning
  • tekniske avklaringer (RFI/TQ)
  • grensesnittshåndtering
  • avvikshåndtering
  • systematisk ferdigstillelse
  • inspeksjoner og test på site

Løsningen er godt integrert med BIM som sikrer bedre informasjonsflyt og raskere prosesser.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!