Samarbeid om myProjects med Puzzlepart

Metier og Puzzlepart samarbeider om myProjects, et system som gjør det enklere å velge de riktige prosjektene og gjennomføre disse på en god måte.

Verktøyet effektiviserer oppstarten av prosjekter og sikrer standardisert gjennomføring av prosjekter og leveranser. Det kan tilpasses kundens prosjektmetodikk og gir en sømløs integrasjon av prosjekt- og eierstyring i ett og samme system.