Bærekraft i Metier

I Metier er vi opptatt av bærekraftig utvikling. Det skulle bare mangle i dagens verden.  Av FNs bærekraftsmål har vi valgt ut fire å fokusere på. De kan du lese mer om under.

Vårt bærekraftsarbeid har tre bærebjelker; i kundeprosjekter, i egen organisasjon og filantropi. Vi tar med oss våre bærekraftsmål ut til kunde, inn i vår egen strategi, og i hverdagen på kontoret.

Vil du bli med på laget? Les mer om karriere hos oss her. 

 

Bekjempe fattigdom

Bærekraftsmål 1, å bekjempe fattigdom, er et stort mål. Om alle vi som er så heldige bidrar litt, kommer vi likevel nærmere å nå det. Derfor bidrar Metier til å minimere fattigdom i Norge og i utlandet, gjennom donasjoner og samarbeid med organisasjoner som gjør en forskjell. For eksempel er vi nå Redd Barnas første klimapartner.

Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 handler om å legge til rette for en bærekraftig og robust utviling av infrastrukturen i utviklingsland, så vel som i utviklede land som Norge.

Hvert år er Metier involvert i mer enn 850 prosjekter. Gjennom disse utvikler vi samfunnet vårt i en positiv retning, prosjekt for prosjekt. Vi skal gi bærekraftige råd, delta i bærekraftige prosjekter og tenke nytt sammen med kunden.

Likestilling

Vi har definert bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, litt bedre enn FN. Hos oss skal det være like muligheter for alle – helt uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion eller lignende.

Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 handler om å stoppe klimaendringene. Det må begynne med oss selv. Beslutninger om innkjøp, reising og kontordrift må alltid hensynta bærekraft – for ledelsen og hver ansatt. Vi tar også ansvar for å ha oppdatert kunnskap om bærekraft.