E-bok: 10 regler for usikkerhetsstyring

Få bedre prosjektresultater

Vi hører stadig om prosjekter som ikke har nådd sine mål. For eksempel, et IT- prosjekt som har blitt flere år forsinket eller et byggeprosjekt som har blitt 50 % dyrere. Ofte skyldes dette dårlig planlegging, ledelse og styring, i kombinasjon med uheldige omstendigheter. Andre ganger har det vært uheldige endringer i omgivelser som prosjektet ikke kan kontrollere.

Så hva kan du som prosjektleder, prosjekteier eller prosjektmedarbeider gjøre for å øke sjansene for at dine prosjekter møter målsettingene?

Denne e-boken vil gi deg:

  • 10 regler for usikkerhetsstyring som gir bedre prosjektresultater

Fyll ut skjemaet og last ned e-boken gratis

Last ned ved å fylle ut skjemaet