E-bok: 12 trinn for å få mer ut av bedriftsintern opplæring

Et effektivt virkemiddel for å bygge, videreutvikle og beholde riktig kompetanse

Kontinuerlig og planmessig kompetanseutvikling er avgjørende for virksomheter i et marked hvor endringstakten er raskere og konkurransen om de beste hodene større enn noen gang. Arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte faglig og personlig utvikling, og samtidig sørger for karrieremuligheter hvor ny kunnskap kan tas i bruk, beholder motiverte medarbeidere lenger og er mer konkurransedyktige.

Bedriftsintern opplæring med innhold tilpasset virksomhetens behov, er et effektivt og lønnsomt virkemiddel for å bygge, videreutvikle og beholde riktig kompetanse i organisasjonen.

Hovedmålet med opplæringen er å tilføre ny og riktig kunnskap til de ansatte som igjen skal bidra til at virksomheten lykkes og når sine strategiske mål. Men hvordan kan du sikre at dine ansatte faktisk tar i bruk ny kunnskap og at de ikke faller tilbake til gamle vaner? Å skape effektive utdanningsprogram som gir nytte både for den ansatte og virksomheten er ikke enkelt.

Det er mange fallgruver, og i denne e-boken vi gir deg noen råd om hvordan du kan styre unna disse.

Last ned e-boken gratis ved å fylle ut skjemaet.

Last ned ved å fylle ut skjemaet