7 viktige spørsmål til styringsgruppen

Hvordan kan styringsgruppen bidra til prosjektsuksess?

I utfordrende prosjekter bør prosjekteierskapet utøves av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse. En styringsgruppe er hensiktsmessig ved behov for bred forankring i virksomheten og blant interessene, samt ved behov for tverrfaglig kompetanse hos prosjekteier.

Vi gir deg en sjekkliste som gir deg 7 temaer og spørsmål som bør stilles underveis til styringsgruppen for å bidra til prosjektsuksess.

Last ned gratis ved å fylle ut skjemaet.

Last ned ved å fylle ut skjemaet