Bli prosjektleder med hjemmestudie

Dame som star studier hjemme

Studiene som er tilpasset din hverdag

Det kan være mange årsaker til at man ikke kan delta på klasseundervisning. Kanskje har du allerede en fulltidsjobb eller små barn hjemme som gjør det vanskelig, men hvorfor ikke gjøre det hjemme? Slik blir du prosjektleder med hjemmestudie.

Utdanning har blitt mer tilgjengelig enn tidligere grunnet nettstudier, og i dag er det ikke vanskelig å utdanne seg innenfor de fleste yrker uten å måtte sette en fot på en skole. Ved å velge hjemmestudie og kurs på nett slipper du å møte opp på forelesninger eller annen form for fysisk undervisningsmiljø. Det kan være særlig bra for deg som ønsker å ta en utdanning som ikke tilbys der du bor.

Hva er hjemmestudie?

Velger du hjemmestudie vil undervisningen foregå på nett, og du behøver ikke å reise til høyskole eller universitet - verken for introduksjon, undervisning eller eksamen. Nettstudier er en både veletablert og moderne undervisningsform som stadig er i utvikling.

Metier OEC sine kurs er basert på deres prisvinnende e-læring, og opplæringsprogrammet dekker alle kunnskapsområder innen prosjektledelse via en effektiv blanding av e-læring kombinert med klasseromsundervisning. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger. Du får blant annet quiz, sjekklister og caseoppgaver, og du lærer gjennom selvstudie.

Fordeler med hjemmestudie

  • Studer hvor du vil: Med hjemmestudier kan du studere hvor som helst i verden, så lenge du har nett. Du har full kontroll over hele utdanningen din, og du bestemmer selv hvilke omgivelser du ønsker å studere i.
  • Studer når du vil: Dersom du har forpliktelser, som barn eller jobb ved siden av studiene, kan det være vanskelig å kombinere en travel hverdag med tradisjonell undervisning. Men med hjemmestudier trenger du ikke følge forelesningsplanen, og kan studere når det passer deg.
  • Effektiv læring: Selv om det kan være bra å delta på forelesninger i et klasserom, er det også mye unødvendig støy og distraksjoner. Ved å velge å ha hjemmestudie kan du studere i ro, samtidig som du har egen nettmentor som svarer på praktiske spørsmål og gi deg faglig veiledning.
  • Rask utdanning: Med et e-læringskurs er fokuset på å få deg ferdig utdannet og klar for jobb. Du tar ingen unødvendige fag som har lite med studieretningen din. I løpet 17 e-læringsleksjoner har du fått med deg det du trenger for å gå ut i arbeidslivet som prosjektleder.

Hjemmestudie i prosjektledelse

Grunnkurs i prosjektledelse gir oversikt, innsikt og nyttige verktøy innenfor faget. I kurset vil du blant annet lære vanlige definisjoner og begrep, hvordan du sørger for god kommunikasjon og samarbeid, hvordan organisere roller og ansvar, samt om de ulike fasene i et prosjekt. I kurset vil du ha en egen nettmentor som støtter deg når du trenger det, svarer på faglige spørsmål, og kommer med en tilbakemelding på innsendingsoppgavene dine.

Kurset er fleksibelt, og du kan når som helst lagre arbeidet ditt og fortsette med det på et senere tidspunkt. Dermed kan du ta den tiden du trenger, og bruke den tiden du faktisk har til disposisjon. Hvor lang tid du bruker på kurset er avhengig av forkunnskapene og erfaringen du har fra før. Hver leksjon tar omtrentlig én til én og en halv time, men dette kommer an på hvor lang tid du ønsker å bruke på hvert tema.

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse.