Mal for business case

Hensikt

Et Business Case brukes til å vurdere om prosjektet er ønskelig (balansen mellom kostnad/gevinst usikkerhet), levedyktig (prosjektet kan levere leveransene) og oppnåelig (om leveransene kan gi gevinstene), som et middel til å støtte beslutninger angående (fortsatt) investering i prosjektet.

Denne malen for Business Case er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av et Business Case.

Veiledning

Når Business Case er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Grunnene for prosjektet må være i samsvar med virksomhets- eller programstrategien
 • Prosjektplanen og Business Case må være samkjørte
 • Gevinstene må være klart identifisert og grunngitte
 • Det bør være klart hvordan gevinstene vil bli realiserte
 • Det bør være klart hvordan vi vil definere et vellykket resultat
 • Det bør være klart hva det foretrukne forretningsvalget er, og hvorfor
 • Der eksternt innkjøp er nødvendig, bør det være klart hva det foretrukne innkjøpsvalget er, og hvorfor
 • Det bør være klart hvordan eventuell finansiering skal skaffes
 • Business Case inkluderer både finansielle og ikke-finansielle kriterier
 • Business Case inkluderer drifts- og vedlikeholdskostnader og -usikkerheter, samt prosjektkostnader og -usikkerheter
 • Business Case følger organisasjonens regnskapsstandarder (f.eks. break-even-analyse og kontantstrømberegninger)
 • De viktigste usikkerhetene som prosjekter møter er klart satt opp, sammen med alle foreslåtte tiltak
mann som jobber med business case

Last ned ved å fylle ut skjemaet