Derfor bør du få sertifisering som prosjektleder

team som jobber sammen

Lønnsomt med en sertifisering

Mange ansatte i norske bedrifter får ansvar for å lede prosjekter innen fagfeltet de har kompetanse i, men ofte har de ingen formell utdannelse innen prosjektledelse. Gjelder dette deg? I så fall kan du ha mye å tjene på å få deg sertifisering som prosjektleder.

Prosjektledere har gjerne forskjellige utgangspunkt når de får i oppgave å styre et prosjekt. Noen har kanskje formell utdannelse innen fagfeltet sitt og mange års erfaring med praktisk prosjektarbeid, andre er helt ferske med prosjektledelse og har ulik fagkompetanse og erfaringsgrunnlag. Få har formell sertifisering som prosjektleder.

Dette er noe du som leder prosjekter bør skaffe deg. Et sertifiseringskurs kan fint kombineres med en vanlig jobb dersom du satser på et kvalitetssikret, nettbasert kursopplegg.

Hvorfor sertifisering som prosjektleder?

En sertifisering betyr en formell anerkjennelse av prosjektlederkompetansen din. Dette vil gi deg et løft med tanke på personlig, faglig vekst, slik at du blir enda tryggere i rollen som leder av prosjektene dine.

Samtidig vil en formalisering av kvalifikasjonene dine gi deg større legitimitet overfor de rundt deg. En stødig prosjektleder som er trygg i rollen sin, som vet hvordan prosjekter bør planlegges, struktureres og utføres, vil stille sterkere både innad i egen bedrift og utad mot virksomhetens kunder.

Sertifisering - hvor begynner jeg?

Et godt sted å starte kan være med et nettbasert grunnkurs i prosjektledelse hos Metier Academy. Kurset er bygget opp med en kombinasjon av selvstudie og et prisbelønnet e-læringssystem. Det passer både for deg som har noe erfaring med prosjektledelse, og for deg som er helt ny til faget.

Det er vanlig å bruke et sted mellom 15 og 40 timer på å gjennomføre kurset, nettopp fordi det er stor variasjon i hvor mye erfaring kursdeltagerne har fra før. Fordi kurset er nettbasert, bestemmer du selv hvor og når du vil fordype deg i de ulike kapitlene.

Når du har fullført grunnkurset, kan du bygge videre på den formelle kompetansen med ulike sertifiseringskurs.

Hvilke sertifiseringer kan du få som prosjektleder?

Metier Academy tilbyr flere ulike sertifiseringskurs. Flere av dem gir deg muligheten til å ta studiepoeng i prosjektledelse. Her får du oversikten:

 • PRINCE2 Foundation. PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent metode for prosjektledelse, som er svært fleksibel og kan tilpasses de fleste prosjekter, bransjer og organisasjoner.
 • PRINCE2 Practitioner. Om du allerede har sertifisert deg for PRINCE2 Foundation, og ønsker å gå videre med en dypere forståelse for prosjektarbeid, er dette rette sertifisering for deg.
 • PRINCE2 Agile Foundation. Her lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt. Sertifiseringen egner seg for deg som allerede jobber i prosjekter og benytter smidige metoder.
 • PRINCE2 Agile Practitioner. Her får du en videregående forståelse for bruk og tilpasning av PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder.
 • ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering for gjennomføring av smidig prosjektledelse.
 • Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller i prosjekter der kostnadsestimering er sentralt.
 • MSP® Foundation (Managing Successful Programmes) er et kurs der du lærer beste praksis for styring og ledelse av programmer
 • MSP Practitioner (Managing Successful Programmes) Om du allerede har sertifisert deg som MSP Foundation så lær du i dette kurset hvordan du tilpasser og bruker metoden til et gitt scenario.
 • MoP® Foundation (Management of Portofolios) er en sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i god praksis for porteføljestyring.
 • MoP® Practitioner (Management of Portofolios)er en sertifisering som lærer deg beste praksis for anvendelse av portoføljestyring.
 • Project Management Professional (PMP)® er et nettbasert kurs som leder til sertifiseringen Project Management Professional (PMP)®.
 • MoV® Foundation er en sertifisering som gir deg en innføring og innsikt i Management of Value (MoV®), et rammeverk med fokus på verdiskapning og gevinstrealisering.
 • P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices) gir en beste praksis for hvordan man driver et portefølje-, program- og prosjektkontor.

Les mer om grunnleggende prosjektledelse.