E-bok: Dette er lean

Få en forståelse for lean som begrep og kjennskap til de grunnleggende prinsippene

Lean hadde sin opprinnelse innenfor produksjon av varer og tjenester og har etterhvert utviklet seg til å bli en ledelsesfilosofi med fokus på organisatorisk læring og kontinuerlig forbedring. Lean handler ikke om reduksjon av ressurser og økt arbeidsmengde, men om å utvikle en organisasjon som jobber smartere og mer effektivt mot sine målsettinger.

Lean fokuserer på kundens behov, respekt for mennesker og et forbedringspotensial som ligger mer eller mindre latent i alle virksomheter. Lean baserer seg i stor grad på «sunn fornuft» og søker å systematisere prosesser gjennom kraftfulle metoder og verktøy.

Det ligger et stort potensial i å implementere lean på en god måte i prosjekter og virksomheter. En rekke studier viser at de verdiskapende aktivitetene i organisasjoner er på et oppsiktsvekkende lavt nivå. Grundige analyser og implementering av lean prinsipper i din virksomhet kan bidra til en positiv utvikling hvor andelen ikke-verdiskapende aktiviteter reduseres. Vellykket implementering gir større effekt og verdi uten økt ressursbruk.

I denne e-boken skal vi se nærmere på opprinnelsen til lean og de prinsippene som ligger til grunn for lean som ledelsens verktøy til å forbedre sin virksomhet.

Denne e-boken vil gi deg:

  • En forståelse for lean som begrep
  • Kunnskap om den historiske opprinnelse for lean
  • Kjennskap til de grunnleggende prinsipper for lean

Fyll ut skjemaet og last ned e-boken gratis

Last ned ved å fylle ut skjemaet