Sjekkliste: Ditt ansvar som prosjektleder

Hvilket ansvar har du som prosjektleder?

Er du ny som prosjektleder og er usikker på hvilke arbeidsoppgaver som du har ansvaret for? Da bør du laste ned denne oversikten.

Denne sjekklisten vil gi deg;

En oversikt over de viktigste oppgavene med en utdypende forklaring av hvert punkt;

  • Planlegge og gjennomføre prosjektet i henhold til mandat og virksomhetens prosjektmodell
  • Bistå prosjekteier med oppnåelse av effektmålene
  • Styre prosjektet etter resultatene
  • Organisere prosjektet med kompetente ressurser
  • Utøve god praksis innenfor planlegging, fremdriftsoppfølging, håndtering avvik og endringer og styring av usikkerhet
  • Rapportering til styringsgruppen og iverksetting av beslutninger
  • Kommunikasjon og informasjon internt og ekstern

Fyll ut skjemaet og last ned sjekklisten gratis.

Lykke til som prosjektleder!

Last ned ved å fylle ut skjemaet