God praksis i prosjektledelse

en gruppe mennesker som jobber sammen

Gode resultater kommer gjennom god praksis i prosjektledelse

Gode resultater kommer gjennom god ledelse og kontroll, økonomisk styring og et engasjert team. For å lykkes som prosjektleder er det viktig med god praksis i prosjektledelse. Dette er kurset som kan hjelpe deg på vei.

I over 40 år har Metier OEC hjulpet mange prosjektorienterte virksomheter, både private og offentlige, med å styrke sin evne til å gjennomføre de riktige prosjektene innenfor rammene av god praksis i prosjektledelse.

Kunnskap gir god praksis i prosjektledelse

I alle type prosjekter er det viktig med en dyktig prosjektleder, men med prosjektets størrelse og kompleksitet, endres også rollen til en prosjektleder. Mens det i store prosjekter er rom for å delegere alt av faglig arbeid til andre, må prosjektleder i mindre prosjekter bidra med det faglige arbeidet i tillegg til å gjøre vanlige prosjektlederoppgaver. Uansett størrelse, er den viktigste oppgaven å lede teamet innenfor rammene av god praksis i prosjektledelse.

Dårlig prosjektledelse er årsaken til at mange prosjekter mislykkes, og for å lykkes som prosjektleder er det derfor viktig at du besitter lederegenskaper, mye faglig kunnskap og har erfaring fra tidligere prosjekter. Disse egenskapene kjennetegner de beste prosjektlederne:

  • Søker det beste teamet for prosjektet, og sikrer utvikling av disse
  • Har en langsiktig tankegang og ser prosjektets påvirkning i et større perspektiv
  • Føler eierskap til prosjektet
  • Kartlegger godt og forholder seg bevisst til eksterne interessenter
  • Er en god relasjonsskaper
  • Oppsøker informasjon og innsikt rundt resultater

Kurs som lærer god praksis i prosjektledelse

Ved å formalisere kunnskapen din kan du oppnå større trygghet som prosjektleder. Ved å ta Metier OECs grunnkurs i prosjektledelse vil du få en grundig innføring i de viktigste områdene innen prosjektledelse. Du vil lære god praksis i prosjektledelse og få kunnskapen og tyngden du trenger for å lede og gjennomføre prosjekter på en profesjonell måte.

Kurset er basert på Metier OECs prisvinnende e-læringssystem og inneholder 17 leksjoner som vil gi deg gode verktøy for å jobbe med prosjektledelse. Ved hjelp av konkrete teknikker styrker du din evne til å lede, organisere, planlegge, gjennomføre og følge fremdriften i prosjekter.

Kurs med praksis

Pensumet i kurset inneholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz, samtidig som det er delt opp i passelige porsjoner. Etter gjennomført kurs vil du sitte igjen med verktøy og metoder som kan brukes i det daglige arbeidet som prosjektleder. Du vil i tillegg få:

  • En bredere og dypere faglig kompetanse innen faget prosjektledelse
  • Kompetanse og tyngde for å sikre bedre oversikt i prosjekter
  • Kunnskap for å gjennomføre prosjekter på en profesjonelle og smidig måte
  • Kunnskap om din rolle som prosjektleder ovenfor ditt prosjektteam

Les mer om grunnkurs i prosjektledelse som kan gi deg større trygghet og faglig tyngde som hjelper deg å oppnå en mer profesjonell gjennomføring og leveranse av dine prosjekter.