E-bok: Project Excellence Framework

Metier har 40 års erfaring med prosjektledelse fra konseptfase til overlevering. Nå deler vi våre erfaringer med bransjen.

Vi har vært involvert i over 300 prosjekter med en samlet investering på over 1000 milliarder NOK. Vi har lært hva som gjør at prosjekter lykkes, og hva som gjør at de feiler. Og når store prosjekter feiler, så feiler de i alle dimensjoner.

Vår erfaring viser at å gjøre ting riktig fra start er avgjørende for å nå målene med prosjektet. Dessverre lykkes for få med dette.

Project Excellence Framework er resultatet av å veve vår erfaring med styring og ledelse av komplekse prosjekter sammen med internasjonal forskning og beste praksis.

Her kan du laste ned en presentasjon av metoden.

Last ned ved å fylle ut skjemaet