Slik får du sertifisering i prosjektledelse

dame som smiler til kamera

Slik får du sertifisering i prosjektledelse

Både innen næringsliv og offentlig sektor er god prosjektledelse en viktig suksessfaktor. Og sertifisering i prosjektledelse vil gi deg kvalitetsstemplet du trenger. Men hvordan får du det?

En sertifisering er en bekreftelse på at en organisasjon, et produkt eller en person tilfredsstiller fastlagte kriterier og krav, og vi kan se på det som en formell anerkjennelse av prosjektlederkompetansen din. Disse kan være gitt av en ekstern myndighet eller et eksternt organ.

Hvilke fordeler har sertifisering i prosjektledelse?

En sertifisering i prosjektledelse viser at du innehar den riktige kompetansen innen yrket ditt, og dette bidrar til trygghet i utførelsen av jobben du skal gjøre som prosjektleder. En slik sertifisert opplæring kan ha mange fordeler.

For din egen del så kan en sertifisering gi god basis for karriereutvikling. Det gir deg et kompetanseløft, i tillegg til økt selvinnsikt. Du blir bedre kjent med deg selv og dine egenskaper, og kan på den måten være i stand til å forbedre deg som prosjektleder.

Når det kommer til bedriften du er ansatt i, eller har tenkt å søke jobb hos, vil sertifiserte prosjektleder gi en større legitimitet ovenfor kunden. En slik bedrift anses ofte som mer profesjonell av markedet, enn en som ikke har sertifiserte prosjektledere.

Bli en bedre leder med sertifisering i prosjektledelse

For å underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse, kan det nettbaserte grunnkurs i prosjektledelse hos Metier være et godt sted å starte. I kurset vil du få en innføring og oversikt over faget, samt kunnskapen som kan bidra i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Du vil få den nødvendige kunnskapen til å forstå og utføre god prosjektledelse.

Grunnkurs i prosjektledelse er basert på Metiers 30 års erfaring innenfor prosjektledelse og på deres prisvinnende e-læring, og passer for både den som er fersk innen faget og den med erfaring. Det er vanlig å bruke mellom 15 og 40 timer på gjennomføringen av kurset, alt avhengig av hvor mye erfaring du har fra tidligere.

Sertifisering og studiepoeng

Når grunnkurset er gjennomført, kan du bygge på grunnkurset med videreutdanning i prosjektledelse slik at du får sertifisering i prosjektledelse. Metier tilbyr flere ulike sertifiseringskurs, og flere av dem gir deg også muligheten til å få studiepoeng i prosjektledelse.

Blant annet kan studieløpet ditt være et grunnkurs i prosjektledelse, etterfulgt av “Diploma in Project Management” som gir deg 15 studiepoeng når du har tatt eksamen. Og så “Advanced Certificate in Project Management” som gir deg 30 studiepoeng ved bestått eksamen.

Alle kursene Metier tilbyr er basert på prisvinnende e-læring, som betyr at du være sikker på at du får de beste prosjektlederkursene markedet kan gi deg. Les mer om hvilke kurs Metier tilbyr og hvilke sertifiseringer du kan ta.