Mal for usikkerhets- og tiltaksregister

Få oversikt over de viktigste punktene et usikkerhetsregister bør inneholde

Et usikkerhetsregister er en registrering av identifiserte usikkerheter med tilhørende status og historie. Årsaken til at denne informasjonen samles i et register er at den brukes til å ta beslutninger om:

  • Hvilke usikkerheter det skal gjøres noe med
  • Hva bør gjøres
  • Når bør det gjøres
  • Hvem bør gjøre det

Informasjonen som legges inn i usikkerhetsregisteret bør struktureres slik at usikkerhetene beskrives med årsak, hendelse og konsekvens.

Det anbefales at usikkerhetsregisteret inneholder følgende informasjon:

  1. Informasjon om usikkerheten
  2. Vurdering av usikkerheten
  3. Plan for håndtering av usikkerheten

Denne malen vil gi deg en oversikt over de viktigste punktene et usikkerhetsregister bør inneholde.

Fyll ut skjemaet og last ned malen gratis!

Last ned ved å fylle ut skjemaet