Veileder: Verdistyrt prosjektutvikling

- For mer verdi ut av prosjektinvesteringen

Veileder for Verdistyrt prosjektutviking er bygget på beste praksis, forskning og erfaringer fra to referanseprosjekter.

Da vi i 2019 slapp første veileder for Verdistyrt prosjektutvikling var referanseprosjektene for metoden kommet langt nok til at vi kunne hente ut dokumentert informasjon.

Nå er veilederen oppdatert i en 2.0 versjon, og Politiets nasjonale beredskapssenter har levert på tid, og hele 100 millioner under avtalt kostnad. Det syvende byggetrinnet ved Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet, er ferdige med psykiatribygget og somatikkdelen leveres snart. Prosjektet vil bli ferdigstilt innenfor de ambisiøse rammene som ble satt.

Aktørene som har vært involvert i arbeidet med veilederen er Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier.

På nasjonalt nivå er målet at veilederen skal bidra til å gi:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene

Last ned veilederen gratis ved å fylle ut skjemaet.

Last ned ved å fylle ut skjemaet