Veileder: Verdistyrt prosjektutvikling

I utviklingen av Verdistyrt prosjektutvikling er det tatt utgangspunkt i to referanseprosjekter: Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter. Aktørene som har vært involvert i arbeidet med veilederen - Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier - har hatt ulike roller i disse prosjektene.

Begge demonstrasjonsprosjektene har testet ut nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller, med mål om å maksimere verdien av investerte midler. Disse har levert svært gode resultater, og erfaringene er samlet i veilederen. 

Formål

Målgruppen for veilederen er premissgivere, bestillere og prosjekteiere. Veilederen skal gi denne målgruppen innsikt i hvordan verdistyrt prosjektutvikling kan gi økt verdi av investeringene.

På nasjonalt nivå er målet at veilederen skal bidra til å gi:

  • Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
  • Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
  • Økt forutsigbarhet for partene

Last ned veilederen gratis ved å fylle ut skjemaet.

Last ned ved å fylle ut skjemaet