Studie

Advanced Certificate in Project Management

Et nettstudie som bygger videre på Diploma in Project Management og gir deg inngående forståelse for prosjektledelse.

3 e-læringskurs

Anerkjent diplom

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Advanced Certificate in Project Management er et studieløp som bygger videre på Diploma in Project Management og gir deg et anerkjent diplom i prosjektledelse fra Metier. Du kan gjennomføre nettstudiet i det tempoet du selv ønsker, slik at det lar seg kombinere med jobb.

Målgruppe

Prosjektledere, linjeledere, ressurseiere og andre som ønsker prosjektledelse som karriervei.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Få dokumentert kompetanse innen prosjektledelse gjennom et studiebevis fra Metier

Z
Bli mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeidsgivere
Z
Få innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon.
Z
Lær sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.
Z
Få kunnskap om god praksis i kontraktsstyring.
Z
Få kunnskap om metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter.

Ettertraktet kompetanse

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et sertifiserings- og videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Internasjonalt beste praksis

Advanced Certificate in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter.

Advanced Certificate in Project Management

Advanced Certificate in Project Management er del 2 av våre nettstudier som leder til et anerkjent diplom i prosjektledelse og krever at du allerede har fullført Diploma in Project Management. Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har tatt studiet i Diploma in Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Studiet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

deltakere

ulike virksomheter

års erfaring med opplæring

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis som dokumenterer prosjektkompetansen din. Diploma in Project Management dokumenterer at du har fullført første halvdel av studieløpet. Advanced Certificate in Project Management dokumenterer at du har fullført siste halvdel av studieløpet.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Kursmoduler og innhold

Advanced Certificate in Project Management er del 2 av våre nettstudier som leder til et anerkjent diplom i prosjektledelse og krever at du allerede har fullført Diploma in Project Management. Studiet består av 3 kursmoduler og en eksamen som gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

 

Modul 1: Prosjektorganisering og teamutvikling

Gjennom dette kurset vil du få innsikt i viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon. I tillegg lærer du sentrale metoder og forutsetninger for å etablere og utvikle et motivert team.

Utfordringer i prosjekter er ofte knyttet til organisatoriske forhold. Riktig organisering og et motivert team er derfor nøkkelen til prosjektsuksess.

Dette lærer du:

 • Viktige regler og prinsipper for bygging av en effektiv prosjektorganisasjon
 • Metoder og verktøy for bygging, vedlikehold og ledelse av team
 • Sentrale prinsipper for fungerende team og god teamledelse

Dette inneholder kurset:

 • Organisering og ledelse i prosjekter
 • Makt og innflytelse
 • Den funksjonelle prosjektorganisasjon
 • Den selvstendige prosjektorganisasjon
 • Matriseorganisasjonen
 • Roller og ansvar
 • Rollen som prosjekteier
 • Prosjektlederrollen
 • Prosjektleders ansvar
 • Effektive team
 • Motivasjon
 • Håndtering av interessenter
Modul 2: Kontraktsstyring i prosjekter
Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser av tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Dette lærer du:

 • Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Å kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten
 • Sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten
Modul 3: Styring av prosjektusikkerhet
Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt- til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Dette lærer du:

 • Hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan sikre prosjektsuksess
 • Metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjekt
 • Hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?
Eksamen: Advanced Certificate in Project Management

Kriterier
For å kunne melde deg opp til eksamen må du først ha fullført Diploma in Project Management og de tre kursmudlene som inngår i Advanced Certificate in Project Management.

Praktisk informasjon om eksamen
Eksamen er en online multiple choice eksamen som består av 70 spørsmål som skal besvares på 90 minutter.

Supplerende studielitteratur
I tillegg til selvstudie og samlinger vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2009. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2009)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2009)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2014: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Styring av prosjektusikkerhet

 • Husby, O., Kilde, H. Usikkerhet som Gevinst. Vestfjorden

Prosjektorganisering og teamledelse

 • Jessen, S. A. Prosjektadministrative metoder. Gyldendal Akademiske.

Kontraktstyring i prosjekt

 • Fleming, Q. Project Procurement Management: Contracting, Subcontracting, Teaming. PMI.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avAnonymous onAdvanced Certificate in Project Management

Effektiv måte å ta 30 studiepoeng i prosjektledelse på. Likte godt at jeg kunne legge opp løpet i mitt eget tempo.

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.