Klasserom

Bygging av effektive team

I prosjekter er det avgjørende å jobbe godt sammen med andre. Det temporære teamet er gruppen som sammen skal realisere både prosjektmålet og nytten prosjektet skal gi virksomheten. Hensikten med teamorganisering er å kunne løse komplekse problemer som enkeltmennesker ikke har kapasitet eller kompetanse til å løse alene.

2 dager

5 kapitler

Kursdatoer

Kurset settes opp på forespørsel for bedrifter og grupper. Fyll ut skjemaet nederst på siden og vi tar kontakt med deg.

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Team bør også etableres når tidspresset er stort, noe som er typisk i prosjekter. Nytten av et riktig sammensatt tverrfaglig prosjektteam er stor. Denne modulen i teamledelse tilpasses kundens behov, noe som gjør deltakeren i stand til å ta ut de viktigste effektene av et godt samarbeid i et team.

Målgruppe

Kurset passer for prosjektledere og sentrale prosjektmedarbeidere. Vi oppfordrer etablerte team til å melde seg på dette kurset, men man vil også få stort utbytte av å delta på dette kurset alene. Du vil få konkrete verktøy du kan ta tilbake til ditt eget team samt øke bevisstheten om egen rolle i et team.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Få bedre kunnskap om hva som legger grunnlaget for samarbeid og tillit i et team

Z

Få mer innsikt og ferdigheter i bygging, vedlikehold og ledelse av et team

Z

Få mer innsikt i hvordan man kan trekke veksler på teammedlemmenes forskjellighet

Z

Økt sine ferdigheter i det å lede en gruppe for en kortere periode og som allerede har en annen personalleder

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

2 dager klasseromskurs i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med lang erfaring med lederutvikling.

Forbedredende e-læring

E-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken for å sikre en felles forståelse før man møtes i klasserommet.

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Språk

Kurset gjennomføres på norsk.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 3 vurderinger
avAnonymous onBygging av effektive team

Lærte utrolig mye. Det var interessant og spennende! Bra caseoppgaver.

avAnonymous onBygging av effektive team

Viktig for å forstå hverandre og for å bygge hverandre opp

avAnonymous onBygging av effektive team

Dette bør være et obligatorisk kurs for alle ledere i Skanska, helt fantastisk!

Kapitteloversikt

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop. Første steg er et e-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring. Andre steg er to dager med klasseromsundervisning med praktisk trening.

Del 1: Forberedende e-læring

 1. Team som arbeidsform
 2. Relasjoner og tillit i teamet
 3. Personlighet, ledelse og team
 4. Roller i teamet
 5. Effektive teammøter

Workshop dag 1: Dine preferanser, og hvordan kan disse påvirke andre

 • Bli kjent med deg selv ved hjelp av Jungs Type Indeks - et verktøy for å kartlegge dine naturlige preferanser
 • Forskjellighet som ressurs
 • Øvelse

Workshop dag 2: Teamutvikling og -effektivitet

 • Teamsammensetning
 • Hvordan skape effektive team
 • Fallgruver i et team
 • Ansvar og roller i team
 • Teamkontrakt
 • Case: Teameffektivitet (evnt. gjennomføring av Team Canvas hvis flere eksisterende team deltar)

Kursholder

Lotte Gulliksen

Lotte har siden 2010 jobbet tett på mennesker i personlige og karrieremessige omstillings- og utviklingsprosesser, og har opparbeidet seg bred erfaring med veiledning, undervisning og fasilitering av workshops. Hun har siden 2011 vært sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og er også sertifisert instruktør i Goal Mapping samt Stress- og bekymringsmestring.

Lotte har en mastergrad i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesiell vekt på motivasjon og mestring i endringsprosesser.

Kontakt oss

Kurset settes opp på forespørsel. Ta kontakt for prisinformasjon.