E-læring & klasserom

Certified Estimating Professional™

En verdensanerkjent sertifisering fra AACE® som styrker og formaliserer din kompetanse innen kostnadsestimering.

4 dager

14 kapitler

Kursdatoer

Samling 1: 10. oktober 

Sted: Oslo
Tid: 14:00 - 17:00

Samling 2: 23. oktober 

Sted: Oslo
Tid: 14:00 - 17:00

Samling 3: 31. oktober

Sted: Oslo
Tid: 14:00 - 17:00

Samling 4: 07. november

Sted: Oslo
Tid: 14:00 - 17:00

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

I samarbeid med den norske avdeling av anerkjente Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE) har Metier tatt et initiativ til å styrke kompetansen knyttet til estimering innen bygg og anlegg/construction samt landbasert og offshore industri.

Om AACE

The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACE) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Organisasjonen ble etablert i 1956 og sertifiseringene deres er verdensanerkjent med over 8 500 medlemmer i 87 land. Medlemskap i AACE koster $160 per år.

Målgruppe

Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller som har en ledelsesrolle rettet mot prosjekter der kostnadsestimeringen er sentral.

Krav til erfaring

Certified Estimating Professional (CEP) krever minst 8 års yrkeserfaring, hvorav inntil 4 år kan erstattes av en høyskole / universitetsutdannelse.

Dersom du har mindre enn 4 års erfaring anbefaler vi at du deltar på det samme kursløpet og går opp til en separat eksamen som leder til Metier Certified Cost Estimator (MCCE). Et slikt sertifiseringsløp vil ha betydelig positiv innvirkning på videre karriere innen prosjektstyringsfagene, og vil også være en god introduksjon eller trening for å ta CEP på et senere tidspunkt.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Du får dokumentert kompetanse innen kostnadsestimering

Z

Få kunnskap og ferdigheter som kan gi utslag på bunnlinjen

Dette er inkludert i kurset

Forbedredende e-læring

Sertifiseringen innledes med et forberedende e-læringskurs i planlegging, oppfølging og kontroll av prosjekter. Kurset går gjennom prosjektstyringsfaget og setter perspektering inn i en større prosjektsammenheng.

Klasseromsundervisning

Etterfulgt av e-læringen arrangeres det 4 ettermiddagssamlinger (kl 14 - 17) i Oslo. På samlingene får du oversikt og trening i pensum som inngår i CEP-sertifiseringen. Samlingen ledes av erfarne personer fra Metier som går gjennom viktige temaer knyttet til estimering.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med praktisk erfaring innen kostnadsestimering.

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Språk

Kurset gjennomføres på norsk.

Om eksamen

Eksamen i CEP gjennomføres ved et sertifiseringssenter i Oslo. Den har en varighet på 5 timer og består hovedsaklig av multiple-choice-spørsmål og en kort case-oppgave Prisen for eksamen er $500 for medlemmer av AACEI og $625 for ikke-medlemmer. Dersom du ikke består på første forsøk er prisen for følgende forsøk $250. Eksamen vil foregå på engelsk.

Dersom du ikke innfrir erfaringskravet til CEP kan du gå opp til eksamen i Metier Certified Cost Estimator (MCCE). MCCE-eksamen gjennomføres i Metiers lokaler og har en varighet på 3 timer.

Kapitteloversikt

Kurset gjennomføres som nettbasert e-læring med en avsluttende workshop. Første steg er et e-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken. Andre steg er en dag med klasseromsundervisning hvor du vil få inngående kunnskap og praktisk erfaring i hvordan man skal anvende Samtidig prosjektering.

Del 1: Forberedende e-læring

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Innhold i workshopene

 • Workshop 1
  - Introduksjon til pensum og gjennomgang av videre løp
 • Workshop 2
  - Estimeringsprosessen
  - Estimatklasser
 • Workshop 3
  - Dokumentasjon av kostnadsestimater
  - Estimeringsmetodikk
  - Usikkerhet
 • Workshop 4
  - Begreper og beregninger
  - Eksamensforberedelser
  Eksamen
  - MCCE eksamen i våre lokaler

Kursholder

Lars Stenberg Berg, Director

Lars Stenberg Berg er Director i Metier. Han har en kombinert økonomisk og teknisk bakgrunn med Master of Business Administration (MBA) i internasjonal ledelse fra California, USA og en Master of Science (MSc) i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Lars er sertifisert AACEI Certified Estimating Professional (CEP) og PRINCE2® Practitioner. Lars' kjernekompetanse ligger innenfor kostnadsestimering, prosjektstyring og kvalitetssikring. Han holder kurs innen estimering og er også valgt inn for fjerde periode som i styret til den norske seksjonen av AACEI. I dag jobber han med kostnadsestimeringsprosesser og forretningsutvikling innen fornybar industri, infrastruktur og BA-næringen.

Magne Lilleland-Olsen, Busniess Director

Magne arbeider mest med prosjekter i tidligfase, blant annet med konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og metodeutvikling. I tillegg har han lang erfaring med forbedringsprogrammer, og han holder kurs innen prosjektledelse, prosjektstyring, eierstyring og kostnadsestimering..

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.