Klasserom

Certified Estimating Professional™

En verdensanerkjent sertifisering fra AACE® som styrker og formaliserer din kompetanse innen kostnadsestimering.

2 dager

}

09:00 - 16:00

Kursdatoer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

I samarbeid med den norske avdeling av anerkjente Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE®) har Metier tatt et initiativ til å styrke kompetansen knyttet til estimering innen bygg og anlegg/construction samt landbasert og offshore industri.

Om AACE®

The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACE®) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor. Organisasjonen ble etablert i 1956 og sertifiseringene deres er verdensanerkjent med over 8 500 medlemmer i 87 land. Medlemskap i AACE® koster $175 per år.

Målgruppe

Certified Estimating Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for deg som jobber med estimering og prosjektstyring, eller som har en ledelsesrolle rettet mot prosjekter der kostnadsestimeringen er sentral.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Du vil få en gjennomgang av estimeringsprosessen, estimatklasser, dokumentasjon av kostnadsestimater, estimeringsmetodikk og usikkerhet. Samt begreper og beregninger

Z

Du får dokumentert kompetanse innen kostnadsestimering

Z

Få kunnskap og ferdigheter som kan gi utslag på bunnlinjen

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

2 dagers klasseromskurs i moderne lokaler. På kurset får du oversikt og trening i pensum som inngår i CEP-sertifiseringen. 

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med praktisk erfaring innen kostnadsestimering.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Språk

Kurset gjennomføres på norsk.

Om eksamen

Etter gjennomført kurs kan du gå opp til eksamen i Metier Certified Cost Estimator (MCCE). MCCE-eksamen gjennomføres i Metiers lokaler og har en varighet på 3 timer.

Dersom du ønsker å ta den offisielle CEP i regi av AACE® gjennomføres den ved et sertifiseringssenter i Oslo. Den har en varighet på 5 timer og består hovedsaklig av multiple-choice-spørsmål og en kort case-oppgave Prisen for eksamen er $500 for medlemmer av AACE® og $625 for ikke-medlemmer. Dersom du ikke består på første forsøk er prisen for følgende forsøk $250. Eksamen vil foregå på engelsk. Certified Estimating Professional (CEP) eksamen fra AACE® krever minst 8 års yrkeserfaring, hvorav inntil 4 år kan erstattes av en høyskole/universitetsutdannelse.

Kursholder

Lars Stenberg Berg, Director

Lars er Director i Metier. Han har en kombinert økonomisk og teknisk bakgrunn med Master of Business Administration (MBA) i internasjonal ledelse fra California, USA og en Master of Science (MSc) i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Lars er sertifisert AACEI Certified Estimating Professional (CEP) og PRINCE2® Practitioner. Lars' kjernekompetanse ligger innenfor kostnadsestimering, prosjektstyring og kvalitetssikring. I dag jobber han med kostnadsestimeringsprosesser og forretningsutvikling innen fornybar industri, infrastruktur og BA-næringen.

Magne Lilleland-Olsen, Busniess Director

Magne arbeider mest med prosjekter i tidligfase, blant annet med konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og metodeutvikling. I tillegg har han lang erfaring med forbedringsprogrammer, og han holder kurs innen prosjektledelse, prosjektstyring, eierstyring og kostnadsestimering.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.