Studie

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse.

3 e-læringskurs og 4 digitale workshops

Anerkjent diplom

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Kursløpet består av tre e-læringsmoduler, fire digitale workshops og en avsluttende multiple choice-eksamen. Gjennom studiet får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Målgruppe

Studiet passer for deg som:

 • Ønsker å bli prosjektleder og har liten kunnskap om prosjektledelse fra før
 • Er ny som prosjektleder og ønsker å få kunnskapen du trenger for å bli trygg i rollen
 • Har litt erfaring med prosjektledelse, og ønsker å sette kunnskapen du trenger for å lede vellykkede prosjekter i system.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Få dokumentert kompetanse innen prosjektledelse gjennom et studiebevis fra Metier 

Z

Bli mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeidsgivere

Z

Få innsikten og forståelsen du trenger for å lede eller delta i prosjekter

Z

Få en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid

Z

Tilegn deg prosjektkompetanse som kan gi deg varierte oppgaver og mer ansvar

Ettertraktet kompetanse

Prosjektkompetanse trengs i alle bransjer. Derfor er et sertifiserings- og videreutdanningsløp i prosjektledelse verdifullt for deg som ønsker kompetanse som kommer til å være ettertraktet i fremtiden.

Internasjonalt beste praksis

Diploma in Project Management er tuftet på internasjonalt beste praksis og praktiske erfaringer fra et tusentalls prosjekter.

Diploma in Project Management

Diploma in Project Management er vårt mest populære studie for deg som ønsker en karriere innen prosjektledelse. Over 3 000 profesjonelle prosjektledere har sertifisert seg i Diploma in Project Management og sertifiseringsløpet brukes av et hundretalls små og store internasjonale selskaper som intern prosjektlederopplæring.

deltakere

ulike virksomheter

års erfaring med opplæring

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Valgfrie webinarer

Du får mulighet til å delta på valgfrie webinarer som gir deg en oppsummering av e-læringen og mulighet til å diskutere med flere deltakere.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Anerkjent kompetansebevis

Etter endt eksamen får du tildelt studiebevis som dokumenterer prosjektkompetansen din. Diploma in Project Management er en sertifisering som utstedes av Metier Academy og dokumenterer at du har bestått sertifiseringsløpet.

Kursmoduler og innhold

Diploma in Project Management gjennomføres som et nettstudie med en avsluttende multiple choice-eksamen. Løpet gjennomføres i det tempo du selv ønsker, og er utviklet for å kunne kombineres med full jobb.

Som en del av studieløpet kan du delta på webinarer som gjennomføres digitalt over Teams. Webinarene vil ta for seg de tre e-læringsmodulene og det vil være mulig å stille kursholder spørsmål. Vi anbefaler at du har vært igjennom e-læring i forkant av webinaret.

Webinarene gjennomføres på norsk. Om datoene for webinarer ikke passer din timeplan vil det også bli tatt opptak av webinarene slik at du kan se de når det måtte passe deg. Webinarene er ikke obligatoriske.

 

E-læring kursmodul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt

Nettkurs: Prosjektledelse – oversikt og innsikt. Selvstudie mellom kick-off og webinar 1
Forventet tidsbruk: 30 – 40 timer

Kurset i prosjektledelse gir deg en unik innsikt og forståelse for helheten i prosjektfaget. Vi tar deg raskt opp på et nivå hvor du kan bidra som en kvalifisert prosjektressurs med faglig trygghet. Dersom du allerede har erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil denne delen av kurset gi deg en faglig kunnskapsoppdatering med nye knagger å henge erfaringen på.

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget.

Noe av det du vil lære:

 • Forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget
 • Hva som kreves for å lykkes med prosjekter

Dette inneholder kurset:

 • Prosjekter og terminologi
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster
Kick off og 1. webinar: 16. september 2024

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Innføring av studieløpet og praktisk informasjon, samt gjennom e-læringsmodul 1: Prosjektledelse - oversikt og innsikt
Sted: Teams

E-læring kursmodul 2: Prosjektledelse i praksis

Nettkurs: Prosjekledelse i praksis. Selvstudie mellom webinar 1 og 2
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Dette lærer du:

 • Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt
 • Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres
 • Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres
 • Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette inneholder kurset:

 • Prosjektmodell og styringsmodell
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelsesteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
 • Gevinster og gevinstrealisering
2. webinar: 24. oktober 2024

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Innføring i modul 2 og Q&A
Sted: Teams

E-læring kursmodul 3: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Nettkurs: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter. Selvstudie mellom webinar 2 og 3
Forventet tidsbruk: 25 – 35 timer

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet. Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av fremdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Dette lærer du:

 • Hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kostnader og kvalitet
 • Helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette Inneholder i kurset:

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet
Webinar 3: 27. november 2024

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Gjennomgang av modul 3, Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter, og Q&A
Sted: Teams

Webinar 4: 10. desember 2024

Tid: 09:00 - 12:00 eller 13:00 - 16:00
Innhold: Oppsummering av e-læringsmodulene, forberedelse til eksamen. Q&A
Sted: Teams

Eksamen: 13. desember 2024

Online eksamen som tas hjemme via myMetier læringsportalen. 90 min/ 70 multiple choice spørsmål.

Supplerende studielitteratur

I tillegg til selvstudie vil følgende bøker være et godt supplement og bidra til økt forståelse for faget prosjektledelse. Bøkene kan kjøpes av PMI, www.pmi.org, Amazon, www.amazon.com eller Akademika/Norli.

OBS: Denne litteraturlisten er ikke et krav for å fullføre kurset og bestå eksamen, kun et valgfritt supplement

Relevant for hele programmet

 • Meredith, J. M., and Mantel, S. J. Project Management. A managerial approach. Last edition. John Wiley & Sons
 • Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. 2017. TSO/Cabinet Office. UK
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition
 • APM – Association for project management. 2012. UK. ISO 21500:2012. Guidance on project management

Prosjektledelse - oversikt og innsikt

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget
 • Gardiner, P. Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave

Prosjektledelse i praksis

 • Kerzner, H. Advanced Project Management. Best practices on implementation. John Wiley & Sons
 • Project management – Achieving competitive advantage by Jefferey K. Pinto (Pearson, 2015)
 • Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen (NKI-forlaget 2016)

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

 • Rolstadås et al 2020: Praktisk Prosjektledelse – fra ide til gevinst
 • Fleming, Q. W., Earned Value Project Management. PMI.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 11 vurderinger
avOle-Christian Johansen | JOHANSEN MEDIEPRODUKSJON onDiploma in Project Management

Faglig påfyll i ditt eget tempo.

avMette Dobler Hamre | Arendal Kommune onDiploma in Project Management

Lærerikt og mange gode poeng i utøvelse av prosjektledelsen

avAnette Hermann Vedvik onDiploma in Project Management

Gjennom dette kurset får man god innsikt og forståelse innen faget prosjektledelse. Kurset passer perfekt for deg som ønsker å oppdatere og formalisere din kompetanse.

avAnita Morch Slettebø | Asker kommune onDiploma in Project Management

Hvis man vil lære mer om prosjektstyring og gjennomføring så er dette kurset veldig fint bygget opp. Portalen er ryddig og oversiktlig, og det er en motiverende måte å jobbe seg gjennom pensum på. Det er et grunnleggende kurs, men jeg ser en stor fordel av å ha erfaring i fra prosjekter for å lettere relatere seg til pensum.

avLinn Førland onDiploma in Project Management

Dette kurset gir utbytte, er gjennomførbart ved fulltidsjobb og er brukervennlig å gjennomføre.

Side 1 av 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Kursholdere

Per Ståle Lofnes, direktør

​Per Ståle har en Executive MBA med fordypning i prosjektledelse, og er en av våre mest erfarne og anvendte instruktører. Han holder kurs i prosjektfaget hver eneste uke og har en unik evne til å tilegne seg forståelse for kundens utfordringer. Han er sertifisert i PRINCE2®, MSP®, MoP®, PMP® og SAFe® Agilist.

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.