E-læring

Eierstyring i prosjekter

Å lede en organisasjon gjennom prosjekter krever vel så mye fra linjeledere som fra prosjektleder. Behovet for styringsinformasjon er ulikt, men begge rollene er avgjørende for suksess.

11 kapitler

}

10 - 15 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Kurset i eierstyring i prosjekter vil nettopp adressere linjelederen og vedkommendes ansvar innen det stadig viktigere området – ledelse gjennom prosjekter. Det er stadig flere som erkjenner at prosjekt er fremtidens arbeidsform.

De viktigste årsakene til dette er:

  • Bedre resultat og målstyring i virksomheten
  • Bedre utnyttelse av organisasjonens kompetanse ved å jobbe mer i tverrfaglige grupper
  • Økt produktivitet ved mer motiverte medarbeidere.
  • Prosjekt er en inspirerende arbeidsform
  • Økt verdiskaping ved valg av riktige prosjekter og prosjektstrategier
  • Reduserte kostnader og effektiv ressursbruk ved optimal styring av den totale prosjektporteføljen

Målgruppe

Kurset retter seg mot linjeledere som avgir ressurser til prosjekter, som er oppdragsgiver eller eier av prosjekter og medlemmer i styringsgrupper.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Forstå bruk av prosjekt som arbeidsform for å nå strategiske målsettinger

Z

Kunne anvende prosjektmodell som rammeverk for aktiv eierstyring

Z

Vite hvordan man arbeider effektivt i en styringsgruppe

Z

Kjenne til sentrale prinsipper for styring av prosjektportefølje

Z

Kjenne til usikkerhetsstyring som ledelsesverktøy

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Forkunnskaper

Dette praktiske introduksjonskurset får deg raskt i gang med god praksis for eierstyring og krever ingen forkunnskaper.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avAnonymous onEierstyring i prosjekter

Fin introduksjon til eierstyring.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Introduksjon til prosjekteierstyring

Kapittel 2: Prosjektorganisering og prosjekteiers rolle

Kapittel 3: Prioritering og realisering av resultatmål

Kapittel 4: Prosjektfasene i kundens perspektiv

Kapittel 5: Prosjektfasene i leverandørens perspektiv

Kapittel 6: Eierstyrt prosjektsikring

Kapittel 7: Prosjekteiers usikkerhetsstyring

Kapittel 8: Rapportering og styringsinformasjon

Kapittel 9: Krav til prosjektmodenhet ved beslutningspunkt

Kapittel 10: Profesjonelle styringsgrupper

Kapittel 11: Bruk av prosjektrammeverk – tilpasning

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.