Klasserom

Innføring i Byggherreforeskriften

Dette kurset gir deg en grundig forståelse av kravene i byggherreforeskriften, og hvordan man kan etterleve disse kravene i praksis.

1 dag

}

09:00 - 16:00

Kursdatoer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Byggherreforskriften er en norsk forskrift som beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Formålet med forskriften er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt, og øke arbeidernes vern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen.

Kurset har som formål å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften med særlig fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bygge- og anleggsprosjekter.

Kurset er oppdatert i henhold til de nye endringene i forskriften som trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere på alle nivåer i bygg- og anleggsprosjekter, inkludert byggherre og byggherrens hjelpere, som byggherrens representant og koordinator, samt de prosjekterende og arbeidsgivere (UE).

Hva kommer jeg til å lære?

Z
Få en grundig forståelse av kravene i forskriften, og hvordan man kan etterleve disse kravene i praksis.
Z
Få innsikt i risikostyring i bygge- og anleggsprosjekter, noe som kan bidra til bedre risikohåndtering og redusere risikoen for ulykker og skader.
Z
Få oppdatert kunnskap om de nyeste endringene og kravene i Byggherreforeskriften.
Z
Få økt kunnskap om ansvar og roller i bygge- og anleggsprosjekter, noe som kan bidra til bedre samarbeid mellom ulike aktører og bedre koordinering av prosjektene.

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

1 dags klasseromskurs på norsk i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med god kunnskap om byggeherreforeskriften.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Kursholder

Espen Moe, partner og daglig leder i Metier Legal

Espen har spesialisert seg på strategisk rådgivning til prosjektorientert virksomhet, særlig innenfor bygg- og anlegg. Espen har lang erfaring med alle typer kontraktsmodeller og har bistått i arbeidet med utarbeidelse av kontrakter for store aktører innenfor bygg og anleggsbransjen. Han har holdt kurs i en årrekke innen forhandlingsteknikk, standardkontrakter, samspillskontrakter og kontraktsstyring.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.