E-læring

Kontraktsstyring i prosjekter

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som gir umiddelbar verdi i prosjekter.

12 kapitler

}

10 - 15 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Kurset gir kunnskap om god praksis i kontraktsstyring. Du får en praktisk tilnærming til kontrakter som ofte gir umiddelbar verdi i prosjekter.

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser med hensyn til tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktsstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten. Manglende profesjonalitet i forhold til kontraktsstyring medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektledere, sentrale prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige i prosjekt og linjefunksjoner som arbeider med prosjektkontrakter.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Forståelse for kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat

Z

Kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten

Z

Innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

En del av en høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management. 

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 3 vurderinger
avHege Gro Høiland | Politiet onKontraktsstyring i prosjekter

Det gir god forståelse for kontraktarbeidets viktighet som grunnlang for et godt gjennomført prosjekt.

avGrete Haugholt | Aker Solutions onKontraktsstyring i prosjekter

Hvis vi skal lykkes (tjene penger), må vi ha en komersiell bevissthet og være gode på endringshåndtering slik som dette kurset fokuserer på.

avChristian Malmin | Telenor onKontraktsstyring i prosjekter

Kurset hadde en annen approach enn vanlig til forhandlingsteknikk, som var spennede og nyttig.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Kontraktsstyring i prosjekt

Kapittel 2: Virksomheters kontraktstrategi

Kapittel 3: Prosjekters kontrakts- og innkjøpsstrategier

Kapittel 4: Kontraktstyper

Kapittel 5: Kontrakt/Anskaffelsesprosessen

Kapittel 6: Krav til kontrakten

Kapittel 7: Kontraktsdokumenter

Kapittel 8: Forhandlinger

Kapittel 9: Kontraktsadministrasjon

Kapittel 10: Endringer

Kapittel 11: Uenigheter/Konflikter

Kapittel 12: Prosjektets avslutning

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.