E-læring

Planlegging og realisering av gevinster

Introduksjonskurset får deg raskt i gang med god praksis for gevinstrealisering. Lær hvordan du jobber for å planlegge og realisere gevinster i prosjekter.

6 kapitler

}

4 - 6 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Prosjekter startes av ulike grunner, men felles for alle er at man ønsker å ta ut en gevinst til slutt. Det kan være alt fra raskere samband mellom to byer, mer effektive arbeidsprosesser eller bedre kundeservice. For å lykkes med gevinstrealisering må man planlegge gevinster før prosjektet starter og jobbe aktivt underveis for å sikre realisering.

Dette kurset gir deg en introduksjon til planlegging og realisering av gevinster. Det har en praktisk tilnærming og baserer seg på kjente rammeverk som Management of ValueManaging Benefits og Direktoratet for Økonomistyrings veileder for gevinstrealisering.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot de som jobber i eller med prosjekter, og ønsker å lære mer om hvordan du systematisk bør jobbe med gevinstrealisering.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Hva er en gevinst og hvorfor er gevinststyring viktig?

Z

5-stegsprosessen for gevinststyring

Z

Hvordan jobber man med gevinststyring i de ulike fasene av et prosjekt

Z

Effektive praksiser og teknikker for god gevinststyring

Z

Roller og ansvar i gevinststyring

Z

Tilnærminger til implementering av gevinststyring i prosjekter og virksomheter

Z

Hvordan starte opp og beholde fokus på gevinstrealisering

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Forkunnskaper

Dette praktiske introduksjonskurset får deg raskt i gang med god praksis for gevinstrealisering og krever ingen forkunnskaper.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avAnonymous onPlanlegging og realisering av gevinster

Fint introduksjonskurs som ga meg en god innføring.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Hvorfor fokusere på gevinststyring

Kapittel 2: Hva er gevinststyring?

Kapittel 3: Gevinstrealisering i prosjektets livssyklus

Kapittel 4: Praksis og teknikker

Kapittel 5: Roller og ansvar

Kapittel 6: Implementering

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.