E-læring

Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Kurset gir deg en innføring i hvordan du styrer prosjekter med riktig balanse mellom kvalitet, omfang og kostnader. Og kontroll over fremdrift og resultater.

14 kapitler

}

14 - 20 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimal nytte. Å sørge for at et prosjekt kommer vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av framdrift og resultater. Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten - omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektledere, prosjektstyrere/planleggere og andre prosjektdeltakere med ansvar for å styre deler av prosjektets leveranser, samt prosjekteiere som ønsker å forstå hvordan det materialet som presenteres for dem blir utarbeidet.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Forståelse for hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet

Z

Kunnskap om teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kost og kvalitet

Z

En helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og når disse bør brukes

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

En del av en høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 4 vurderinger
avSverre H. Amrani | Biotek AS onPlanlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Kurset gjør prosjektledelse interessant og synliggjør prosjektledelse som det faget det faktisk er.

avKathrine Kjølner | Telenor onPlanlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Dette er et praktisk, lærerikt og inspirerende kurs for prosjektledere

avThomas Haugehåtveit | Biotek onPlanlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Et kursopplegg som passer veldig godt i kombinasjon med at man har en jobb å passe på.

avJulie Ekeborg | Grenland Group onPlanlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter

Kurset gir deg innsikt i hvordan et prosjekt gjennomføres og forståelse for din egen og andres rolle, hvilket definitivt kommer til å underlette samarbeidet i prosjektet.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Strategier for prosjektgjennomføring

Kapittel 2: Trekanten

Kapittel 3: Omfangsplanlegging

Kapittel 4: Tidsplan

Kapittel 5: Nettverksplanlegging

Kapittel 6: Analyse av kritisk sti

Kapittel 7: Kostnadsestimering

Kapittel 8: Budsjettering

Kapittel 9: Måling av fremdrift

Kapittel 10: Kostnadskontroll og revisjoner av baseline

Kapittel 11: Inntjent verdi

Kapittel 12: Prognoser

Kapittel 13: Endrings- og avviksstyring

Kapittel 14: Styring av produktkvalitet

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.