E-læring

Prosjektledelse i praksis

Kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

9 kapitler

}

10 - 15 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

I et prosjekt bør man jobbe for å unngå problemer, ikke løse dem i etterkant. I mange prosjekter blir «veien til mens den gås» og prosjektstyring blir i praksis å rapportere hvordan det gikk. Konsekvensen er unødvendige overskridelser og mangelfulle leveranser. Dette kurset går gjennom prosjektprosessen trinn for trinn og tar opp helheten du trenger forståelse for hvis du skal kunne levere resultater som forventet.

Med utgangspunkt i prosjektmodellen ser man ledelse og styring i et helhetsperspektiv og integrerer alle fagområdene som ble tatt opp i grunnkurset. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hva prosjekteier, prosjektleder og prosjektdeltaker kan gjøre for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som er involvert i prosjekter; prosjektledere, prosesseiere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man i praksis etablerer, planlegger, gjennomfører og avslutter et prosjekt

Z

Ha god kunnskap om hvordan de forskjellige fasene i et prosjekt ledes og styres

Z

Ha fått forståelse for hvilke utfordringer man kan møte som prosjektleder eller prosjekteier og fått innsikt i hvordan disse skal håndteres

Z

Ha forbedret sin evne til å håndtere relasjonen til aktørene i prosjektet

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

En del av en høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avAnonymous onProsjektledelse i praksis

Ga meg en god forståelse av faget prosjektledelse.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Introduksjon til praktisk prosjektledelse og styring

Kapittel 2: Tidligfase

Kapittel 3: Prosjektoppstart

Kapittel 4: Forberede gjennomføring, del 1

Kapittel 5: Forberede gjennomføring, del 2

Kapittel 6: Gjennomføring, del 1

Kapittel 7: Gjennomføring, del 2

Kapittel 8: Avslutning

Kapittel 9: Gevinstrealisering

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.