E-læring

Prosjektøkonomi og lønnsomhet

Kurset vil gi deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

12 kapitler

}

10 - 15 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Med dette kurset vil du gjennom en praktisk tilnærming tilegne deg kunnskap om beregning av planlagt lønnsomhet, etablering av gevinstplaner, og realisering av gevinster ved bruk av prosjektets leveranser.

Prosjekter gjennomføres for å skape gevinst for virksomheten. Gevinsten avhenger av forholdet mellom nytten som skapes og innsatsen vi investerer i prosjektet. Ingen prosjekter burde gjennomføres uten at vi har et klart og realistisk bilde av hvilke gevinster vi planlegger å skape og en god plan for hvordan disse skal realiseres. Paradoksalt nok er erfaringen at dette området vies svært lite oppmerksomhet i de fleste organisasjoner.

Gevinstrealiseringen starter i de fleste tilfeller en tid etter at prosjektet har levert sine resultatmål og prosjektet er avsluttet. Prosjektleder kan derfor ikke være ansvarlig for gevinsten. Prosjekteier er ansvarlig for å velge rett prosjekt, forsvare nytten i forhold til investeringskostnaden, samt å sikre at gevinstene faktisk realiseres i ettertid. Dette krever normalt gjennomføring av tiltak som ligger utenfor prosjektets leveranse, men som må planlegges tidlig for at man skal klare å realisere ønsket gevinst.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjekteiere, prosjektledere, prosjektdeltakere og linjefunksjoner som arbeider med prosjekter.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Forståelse for planlegging og realisering av gevinster fra prosjekter

Z

Kunnskap om metoder og teknikker for planlegging og analyse av lønnsomhet og gevinster

Z

Innsikt i hvordan man påvirker og styrer realisering av gevinster

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

En del av en høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management. Gjennom et samarbeid med anerkjente SKEMA Business School i Frankrike kan du også ta 30 studiepoeng i prosjektledelse.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 1 vurderinger
avAnonymous onProsjektøkonomi og lønnsomhet

Fin innføring i planlegging og realisering av gevinster fra prosjekter.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Fra prosjekt til gevinst

Kapittel 2: Prosjektinvesteringen

Kapittel 3: Gevinstplanen

Kapittel 4: Begreper

Kapittel 5: Avkastningskrav

Kapittel 6: Kontantstrøm

Kapittel 7: Tilbakebetalingstid

Kapittel 8: Nåverdimetoden

Kapittel 9: Internrentemetoden

Kapittel 10: Sensitivitetsanalyse

Kapittel 11: Lønnsomhet og usikkerhet

Kapittel 12: Gevinstrealisering

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.