E-læring

Effektiv prosjektplanlegging

Kurset gir deg en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

 

4 kapitler

}

1 - 2 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan det skal gjennomføres. Denne planen skal inneholde prosjektomfanget (hva er det som skal leveres eller bygges), kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette nettbaserte kurset lærer du metoder og teknikker for god prosjektplanlegging.

Målgruppe

Minikurset retter seg mot de som er involvert i prosjekter og prosjektarbeidere som trenger en rask introduksjon i prosjektplanlegging.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Introduksjon til planlegging

Z

Definering av arbeidsomfang

Z

Fra arbeidsomfang til tidsplan

Z

Kostnadsestimering

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Planleggingsmaler inkludert

Som en del av kurset får du enkle maler du kan bruke for å lage en prosjektplan:

 • Arbeidsnedbrytningsstuktur
 • Tidsplan (Gantt)
 • Budsjett
 • Aktivitetsbeskrivelse (KTR-ark)

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Kort og praktisk minikurs

Våre minikurs er korte og praktiske nettbaserte temakurs innen prosjektledelse. De er designet slik at du i løpet av noen få timer kan komme opp i fart på spesifikke temaer for å få bedre kunnskap og løse konkrete oppgaver. Kurset tar deg gjennom teorien, gir deg konkrete eksempler og en sjekkliste du kan bruke i egne prosjekter. Når du er ferdig med kurset kan du laste ned et digitalt kompetansesertifikat.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Introduksjon til planlegging

 • Hva det vil si å planlegge et prosjekt
 • Kjennskap til prosjektstruktur, tids- og kostnadsestimering
 • Kjennskap til usikkerhetshåndtering under prosjektplanlegging

Kapittel 2: Definering av arbeidsomfang

 • Forstå hvorfor en prosjektstruktur er viktig
 • Forstå hvordan man bygger en prosjektstruktur
 • Forstå hvordan selve arbeidet beskrives

Kapittel 3: Fra arbeidsomfang til tidsplan

 • Forstå viktigheten av at tidsplanen er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man bygger en tidsplan
 • Bli kjent med begreper knyttet til tidsplanlegging

Kapittel 4: Kostnadsestimering

 • Forstå viktigheten av at kostnadsestimatet er basert på prosjektstrukturen
 • Forstå hvordan man estimerer kostnader i et prosjekt
 • Bli kjent med begreper knyttet til kostnadsestimering

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.