Klasserom

Samspill som gjennomføringsmodell

Dette kurset tar for seg en innføring i samspillskontrakter, samspill som gjennomføringsmodell, suksessfaktorer og fallgruver. Kurset er en kombinasjon av forelesning, deling av erfaring fra gjennomføring i praksis og relevante eksempler.

1 dag

}

09:00 - 16:00

Kursdatoer

Kurset settes opp på forespørsel for bedrifter og grupper. Fyll ut skjemaet nederst på siden og vi tar kontakt med deg.

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Samspillskontrakter har blitt et etablert alternativ til Norsk Standard kontrakter i BA-bransjen. BA-bransjen er i utvikling og behov for samspillskontrakter har meldt seg som følge av blant annet behovet for kompetansedeling, effektivisering og risikofordeling. Det finnes foreløpig ingen Norsk standard som regulerer samspill. Partene må i stor grad selv utarbeide kontraktsbestemmelsene, ofte tas det utgangspunkt i NS 8407.

Vi erfarer at flere samspillprosjekter preges av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles.

Målgruppe

Kurset er utformet for prosjektledere og andre som skal delta i en samspillsentreprise, samt ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker økt kunnskap om hva samspill innebærer.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Samspill som gjennomføringsmodell

Z

Særegenheter for samspillskontrakter

Z

Risikofordeling mellom kontraktspartene

Z

Konkrete erfaringer fra samspillsprosjekter

Z

Kommunikasjon i samspill – en avgjørende faktor

Z

Vederlag og incentiver

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

1 dag klasseromskurs i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter som har lang erfaring med samspill.

Morsom måte å lære på

Kurset er en kombinasjon av forelesning, deling av erfaring fra gjennomføring i praksis og relevante eksempler.

Servering

Det blir servert lunsj, kaffe og snacks i småpauser.

Agenda

 

  • Samspill – hvorfor, hva og hvem – en introduksjon i grunnelementene for samspill
  • Suksessfaktorer og fallgruver ved samspill med særlig fokus på dialog, kommunikasjon og relasjonsbygging
  • Nærmere om risikofordelingen
  • Målsum og utvikling av denne samt beskrivelse av ulike modeller
  • Praktiske oppgaver fra samspillsverdenen, basert på saker fra virkeligheten – med erfaringsutveksling blant deltakerne
  • Spørsmål og oppsummering

Kursholdere

Johan Grieg Alberts

Johan er ansvarlig for lederutviklingsprogrammene i Metier. Han har lang erfaring fra å jobbe med kommunikasjon i prosjekter og er en ettertraktet foredragsholder. Han har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor  med spesiell fokus på endring og utvikling av organisasjoner. Han var vært leder og prosjektleder innen ulike kunnskapsområder; lederutvikling, prosjektledelse, strategi- og organisasjonsutvikling. Johan har også undervist ved SKEMA Business School i Lille, Frankrike.

Espen Moe

Espen Moe er partner og daglig leder i Metier Legal. Espen har spesialisert seg på strategisk rådgivning til prosjektorientert virksomhet, særlig innenfor bygg- og anlegg. Espen har lang erfaring med alle typer kontraktsmodeller og har bistått i arbeidet med utarbeidelse av kontrakter for store aktører innenfor bygg og anleggsbransjen. Espen Moe har holdt kurs en årrekke innen forhandlingsteknikk, standardkontrakter, samspillskontrakter og kontraktsstyring.

Kontakt oss

Kurset settes opp på forespørsel. Ta kontakt for prisinformasjon.