Klasserom

Smidig ledelse

På dette kurset vil du få en forståelse for hva det vil si å være leder i en virksomhet som er på vei inn i en transformasjon, eller har planer om å adoptere et mer smidig tankesett.

0,5 dag

}

09:00 - 12:00

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

I en smidig virksomhet er det verdiskapningen som står i sentrum. Kurset vil ta for seg hvorfor det nå er viktigere og i større grad tenke annerledes som resultat av en virkelighet hvor forutsetninger og behov endrer seg stadig raskere, som igjen resulterer i en høyere grad av usikkerhet hvor man er mer og mer avhengig av å innovere raskere -og dermed kontinuerlig tilpasse verdiskapningen.

For å adressere disse utfordringene er det viktig at virksomheten har søkelys på å forstå verdistrømmen i organisasjonen, identifisere og eliminere sløsing for å skape maksimal verdi for kundene. Dette muliggjøres blant annet ved adopsjon av smidige prinsipper som autonomi, samarbeid, iterativ utvikling og kontinuerlig forbedring.

For å kunne realisere en smidigere virksomhet, er man avhengig av et lederskap som forstår utfordringen og behovet for endring fra et virksomhetsperspektiv. Det å være leder i en smidig virksomhet innebærer også at man tenker annerledes rundt hvordan man tilnærmer seg og utøver egen rolle.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som sitter i en lederrolle i en virksomhet som allerede er i transformasjon eller som i fremtiden vil ha behov for å gjennomgå en transformasjon for å øke utviklingstakt, beholde eller forbedre dagens markedsposisjon, eller møte markedets økende forventninger.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Få forståelse for hvorfor en smidigere organisering av virksomheten kan være hensiktsmessig

Vi ser på bakgrunn og hvorfor det er spesielt viktig akkurat nå.
Z

Få forståelse for hva smidig ledelse innebærer

Vi ser på servant leadership som lederfilosofi og -stil hvor lederen skal serve og fjerne hindre for sine ansatte i stedet for den tradisjonelle hierarkiske tilnærmingen.
Z

Innføring i ulike smidige-lederroller

Vi ser på de ulike rollene med eksempler fra SAFe og AgileSHIFT.
Z

Få forståelse av den smidige lederens rolle i å støtte og lede en transformasjon for å oppnå en mer smidig og adaptiv organisasjonsstruktur

Hvordan sparker man i gang en transformasjon og hvorfor er du som leder viktig her?

En del av Smidigskolen

Dette kurset er del 3 av smidigskolen, men kan også taes som et enkeltkurs.

Etter gjennomført kurs, kan vi på grunnlag av dette og de andre kursene utforske i en strukturert workshop hvordan de ulike kursmodulene kan skape verdi for din virksomhet. Vi vil benytte oss av verktøy for å definere hvor smidige man er i dag, og gjøre øvelser rundt hvordan din virksomhet kan bli enda mer tilpasningsdyktig for å møte de kravene man står overfor i markedet.

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

0,5 dag klasseromskurs i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra andre ledere som har lang erfaring med smidig og virksomhetsutvikling.

Morsom måte å lære på

Dagen vil bestå av en kombinasjon av undervisning, eksempler fra erfaringer, samt refleksjon og diskusjoner blant deltakerne.

Servering

Det blir servert en lett frokost, kaffe og snacks i småpauser.

Kursholdere

Torbjørn Bartels

I vår Management Consulting avdeling jobber Torbjørn som rådgiver til toppledelse og virksomhetsledelse, i forbindelse med transformasjoner og strategiske initiativer. Han jobber med en rekke strategiske initiativer i offentlig og privat sektor for å bidra til å bedre virksomhetenes leveransekraft på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Han holder også kurs innen smidig/agil, og er bl.a. sertifisert SAFe SPC.

Tidligere har han jobbet mye med virksomhetsarkitektur og prosjektledelse. Torbjørn har en sivilingeniørgrad hvor fokusområdene var prosjektledelse, endringsstyring, teknologiledelse og virksomhetsstyring av teknologibaserte virksomheter. Med både teknisk og kommersiell bakgrunn trives han i grensesnittet mellom disse to, og kommuniserer effektivt både med administrative og tekniske ressurser.

Tarjei Johre

Tarjei er sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I Metier har Tarjei erfaring innen bl.a. prosjektstyring, kvalitetssikring, kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser, både for fysiske prosjekter og digitaliseringssatsinger.

Tarjei er sertifisert PRINCE2® Practitioner og PRINCE2® Agile, har Advanced Certificate i prosjektledelse fra SKEMA Business School, og er AACE-sertifisert innen kostnadsestimering. Han er kursholder i bl.a. prosjektledelse og smidige metoder. Han har en bachelorgrad i filosofi fra NTNU, med spesialisering innen forretningsetikk.

Bestilling

Bestill nå og sikre deg plass på kurset i dag.