E-læring

Styring av prosjektusikkerhet

Kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter.

17 kapitler

}

17 - 20 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Prosjekter settes i gang for å løse avgrensede oppgaver med klare mål hvor det er en grad av unikhet. Unikheten varierer fra å gjøre noe helt nytt, til å løse en kjent oppgave med et nytt team. Unikheten og påvirkning fra omgivelsene skaper usikkerheter - risiko og muligheter.

At et prosjekt er påvirket av usikkerheter er ingen unnskyldning for å levere et dårlig resultat. Det er like mye en god grunn til å kunne levere et prosjekt bedre enn avtalt. God prosjektledelse og –styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innen prosjektledelse som helhet.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektleder, sentral prosjektdeltaker og personer som jobber i en linjeorganisasjon med behov for kunnskap om styring av prosjektusikkerhet i praksis.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Prosjektledelse og styring av usikkerhet

Z

Styring av usikkerhet gjennom prosjektets faser

Z

Prosess for usikkerhetsanalyser

Z

Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko

Z

Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter

Z

Beregningsmodeller

Z

Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?

Dette er inkludert i kurset

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Morsom måte å lære på

Pensumet er delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

En del av en høyere utdanning

Visste du at dette prosjektlederkurset kan inngå i høyere utdanning? Kurset kan lede til kompetansebevisene Diploma i Project Management og Advanced Certificate in Project Management.

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 2 vurderinger
avJan Ludvig Nordal | Telenor onStyring av prosjektusikkerhet

Kurset gir nyttige metoder og verktøy for å håndtere usikkerhet i prosjektene.

avPål Anders Dahl | NTE onStyring av prosjektusikkerhet

Dette kurset vil gi deg flere "aha" opplevelser og gi deg et godt grunnlag for å ta i bruk styring av prosjektusikkerhet i din prosjekthverdag.

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Introduksjon

Kapittel 2: Kilder til prosjektusikkerhet

Kapittel 3: Usikkerhet – Prosjekt og virksomhet

Kapittel 4: Hvorfor styre prosjektusikkerhet

Kapittel 5: Prosess for styring av prosjektusikkerhet

Kapittel 6: Identifisere

Kapittel 7: Vurdere

 

Kapittel 8: Planlegge

Kapittel 9: Iverksette

Kapittel 10: Kommunisere

Kapittel 11: Usikkerhetsregister

Kapittel 12: Oppfatning og tolkning av usikkerhet

Kapittel 13: Usikkerhetsstyring gjennom prosjektets livssyklus

Kapittel 14: Styring av prosjektusikkerhet i tidlige faser

Kapittel 15: Styring av prosjektusikkerhet i planlegging

Kapittel 16: Kontrakter – Kunde og leverandør

Kapittel 17: Styring av prosjektusikkerhet i gjennomføringsfaser og avslutningsfase

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier.