E-læring & klasserom

Verdistyrt prosjektutvikling

Kurs og sertifiseringsløp som lærer deg hvordan du maksimerer verdien av investerte midler i byggeprosjekter.

09:00 - 16:00

8 kapitler

Kursdatoer

Kurset settes opp på forespørsel for bedrifter og grupper. Fyll ut skjemaet nederst på siden og vi tar kontakt med deg.

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

Verdistyrt prosjektutvikling er en sertifisering og en veileder som gir deg innsikt i hvordan man bør jobbe med prosjekter for å sikre maksimal verdi ut av hver investerte krone.

Metoden er utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring basert på anerkjente metoder fra Construction Industri Institute, AACEI og PRINCE2, og tilpasset norske forhold med konkrete erfaringer fra Politiets nasjonale beredskapssenter og Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold.

Målgruppe

Kurset og sertifiseringen egner seg for alle prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som sitter med ansvaret for viktige funksjoner eller delprosesser i prosjekter.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Du får dokumentert kompetanse innen Verdistyrt prosjektutvikling basert på beste praksis fra PRINCE2, AACEI, Construction Industry Institute og erfaringer fra norske prosjekter.

Z

Du blir mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids- og oppdragsgivere.

Z

Du lærer en ny arbeidsmetode som gjør deg i stand til å delta i team som jobber med verdioptimalisering i prosjekter.

Z

Du får praktisk innsikt og eksempler fra hvordan man har jobbet med å maksimalisere verdi gjennom hele prosjektforløpet i spennende referanseprosjekter.

Dette er inkludert i kurset

Klasseromsundervisning

1 dag klasseromskurs i moderne lokaler.

Erfarne kursholdere

Opplæring fra profesjonelle eksperter med praktisk erfaring i Verdistyrt prosjektutvikling.

Forbedredende e-læring

E-læringskurs som vil gi deg en god teoretisk innføring i metodikken for å sikre en felles forståelse før man møtes i klasserommet.

Tilgang i 12 måndeder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

Morsom måte å lære på

Kursinnholdet deles opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, diskusjon og gruppearbeid.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Servering

Det blir servert lunsj, inkludert snacks i småpauser.

Språk

Kurset gjennomføres på norsk.

Utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring

Verdistyrt prosjektutvikling er utviklet av ledende aktører i norsk byggenæring basert på forskning og anerkjente metoder fra:

  • Construction Industri Institute – en organisasjon bestående av 140 ledende amerikanskje byggherrer, entreprenører og rådgivere som jobber målrettet med bærekraft og effektivisering av bygg- og anleggssektoren.
  • The Association for Advancement of Cost Engineering International (AACEI) - en internasjonal organisasjon som arbeider for å videreutvikle og styrke kompetansen i prosjektstyringsfagene (kostnadsestimering, planlegging og kostnadsstyring) i offentlig og privat sektor.
  • PRINCE2 - en internasjonalt anerkjent metodikk fra Axelos for gjennomføring av vellykkede prosjekter.

Om eksamen

  • Multiple choice (flervalgsspørsmål - hvorav ett alternativ er riktig)
  • 50 minutter
  • 50 spørsmål
  • Online/nettbasert
  • Språk: norsk
  • 50% av spørsmålene må være riktig for å bestå
  • Ingen hjelpemidler

Fra våre tidligere deltakere

Gjennomsnittlig vurdering:  
 8 vurderinger
avTrond Valeur | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Samspillskontrakter er kommet for å bli og Skanska er i front på dette området. Mange prosjekter vil bli samspillkontrakter og derfor er dette meget viktig læring for Skanska ressurser som skal lede prosjekter i fremtiden

avØyvind Utne Larsen | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Engasjerende, lærerikt og nyttig

avStine Smiseth | Skanska onVerdistyrt Prosjektutvikling

Dette er fremtidens måte å gjennomføre prosjekter på!

avTor Olav Augestad | HR Prosjekt AS onVerdistyrt Prosjektutvikling

Du bør delta på dette kurset for å få større forståelse av hvordan du kan høste store gevinster i prosjektet ved å legge større vekt på planlegging og detaljering av prosjektet ditt i tidligfasen.

avBjørn Nyquist | Statens Vegvesen onVerdistyrt Prosjektutvikling

Vil du ha en dypere innsikt i hvordan du skal vurdere kostnadsøkning opp mot økt nytte?

Side 1 av 2:
«
 
 
1
2
 
»
 

Kapitteloversikt

Kapittel 1: Introduksjon til Verdistyrt prosjektutvikling

Kapittel 2: Ledelse, organisering og kultur

Kapittel 3: Prosjektprosessen – en prosess for verdiskaping

Kapittel 4: Prosjektstrategier

Kapittel 5: Verdioptimalisering og helhetlig styring

Kapittel 6: Prosjektomfang – fra krav til løsning

Kapittel 7: Business case – definering av kostnad og verdi

Kapittel 8: Hvordan lykkes med Verdistyrt prosjektutvikling?

Kursholder

Magne Lilleland-Olsen, Direktør

Magne arbeider mest med prosjekter i tidligfase, blant annet med konseptvalgutredninger, kvalitetssikring og metodeutvikling. I tillegg har han lang erfaring med forbedringsprogrammer, og han holder kurs innen prosjektledelse, prosjektstyring, eierstyring og kostnadsestimering..

Alexander Smidt Olsen, Direktør

Alexander er direktør i Metier der han blant annet har ansvaret for området Verdistyrt Prosjektutvikling. Han er en av forfatterne bak en nasjonal veileder innenfor dette temaet.

Kontakt oss

Kurset settes opp på forespørsel. Ta kontakt for prisinformasjon.