Den 24. januar ble Metier et Tetra Tech-selskap. Våre nye eiere er et globalt ledende konsulent- og ingeniørselskap innen miljø, bærekraftig infrastruktur og vann.

Eierskiftet var en fin anledning til å gjøre noen justeringer på vår identitet og visuelle profil for å signalisere at vi er ett selskap, med et enhetlig mål.

Sammen med reklamebyåret Anti har vi jobbet frem en ny identitet og en helhetlig visuell profil.

Vi er veldig stolte av dette arbeidet som har resultert i en ny brand-story, pay-off og visuell profil.

Under ser du resultatet av dette prosjektet.

Vår brand-story

Hva vi gjør

Vi løser utfordringer som betyr noe. Det innebærer stort ansvar og vanskelige beslutninger. Men det innebærer også å utløse en kraft i laget. Inspirere og motivere, spille hverandre gode og dra i én retning. Mot en visjon. For å nå et mål.

Hvordan vi gjør det

Og vårt viktigste verktøy er menneskene. De inngår i alt vi gjør. Kollegaer, partnere, kunder og ikke minst sluttbrukerne. Så mange mennesker forplikter. Da må vi forstå hvilke utfordringer og behov vi står overfor, og hvordan de best kan løses. Det er nettopp det som er vårt kompetansefortrinn.

Hvorfor vi gjør det

Vårt arbeid utvikler og endrer virksomheter, prosesser og mennesker. Det gir ringvirkninger i samfunnet. Vi er ydmyke til vår påvirkningskraft, men vi er også stolte av den. For denne påvirkningskraften er vår drivkraft. Å skape varige verdier, for flest mulig mennesker, på en bærekraftig måte.
Vår pay-off

Sammen gjør vi endring mulig

Stillstand er tilbakegang. Endring er utvikling. Verden trenger endring.

De positive ringvirkningene Metier skaper vil alltid føre til en form for endring.

Det være seg digitale transformasjoner, nye bygg, opplæring av fremtidens prosjektledere eller virksomhetsutvikling.

Men endring er vanskelig. Folk liker egentlig ikke endring. Endring krever forankring. Endring krever ryddige prosesser. Endring krever overtalelse. Endring krever innsikt og analyse. Endring krever kompetanse
og erfaring. Endring krever Metier.

Vil du vite mer?

Charlotte Eneroth
Markedsdirektør
Mob: 452 99 790